Informace o oboru

 • Kód oboru 28-58-H/01
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Výuční list
 • Délka studia 3
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ano
 • Školné Ne

Popis

Kombinovaný obor LO + H Uměleckořemeslné zpracování skla + Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla

Od školního roku 2022/2023 je možné studovat kombinovaně obor vzdělávání poskytující střední vzdělání s výučním listem dosaženého vzdělání H (Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla) v rámci středního vzdělání s maturitní zkouškou kategorie dosaženého vzdělání LO (čtyřleté studium oboru Uměleckořemelné zpracování skla).

Jedná se o vzdělávací program učebního oboru, ve kterém jsou žáci připravováni pro výkon náročných pracovních činností manuálního charakteru se zaměřením:

 • duté a lisované sklo
 • technické sklo
 • brusič skla
 • malíř skla a keramiky

Absolventi se uplatňují ve sklářských firmách a ateliérových hutích s ruční výrobou skla v České republice a v celé EU.​

Podmínky přijetí

Talentová zkouška.

Učební plány

Profilové předměty: Český jazyk a literatura, Cizí jazyk (AJ), Tvaroznalství, Výtvarná příprava, Technologie, Chemie, ICT, Odborný výcvik. Více informací na webových stránkách školy.

Profil absolventa

Žáci se připravují na širokou oblast sklářské výroby dané zaměřením oboru vzdělání, tj. na výrobu dutého a lisovaného skla, výrobu technického skla, broušení a rytí skla, malbu skla a užitkového skla. Naučí se posuzovat vlastnosti a kvalitu prvotních surovin a materiálů, ovládat základní technologie, tvarovat skleněné polotovary, provádět povrchové úpravy a zušlechťování skleněných výrobků.

Úspěchy školy v tomto oboru

2009 Umění a řemeslo ve skle, Nový Bor, 1., 2. a 3. místo, Cena za sklo, Galerie Nova, Bratislava 2. místo, Cena Rudolfa Schlattauera, Valašské Meziříčí 2. a 3. místo

Spolupráce se sociálními partnery

MOSER Karlovy Vary, a.s., Závod Sklárny Karolinka, Glass Ateliér Morava Vizovice, Glass Dekor Service ve Valašském Meziříčí

Společné pracoviště SUPŠ sklářské a FMK UTB ve Zlíně.​ Crystalite Bohemia s.r.o. , SCHOTT Flat glass CR, s.r.o,  National school of stage desing Plovdiv

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla

  ROKOSPOL a.s., Kaňovice 101, 763 41 Kaňovice, https://www.rokospol.com/

  Gumárny Zubří, akciová společnost, Hamerská 9, 756 54 Zubří, https://www.guzu.cz/

  COLORLAK, a.s., Tovární 1076, 686 03 Staré Město, https://www.colorlak.cz

  ALBO SCHLENK s.r.o., Tovární 1019, 687 71 Bojkovice, https://www.schlenk.com/about-us/global/czech-republic-global

  VS Plastik s.r.o., Jasenice 2192, 75501 Vsetín, http://www.vsplastik.cz/

  PROMENS, a.s., Cecilka 38, 760 01 Zlín-Příluky, https://www.rpc-group.com/

  DEZA, a.s., Masarykova 753, 75701 Valašské Meziříčí, http://www.deza.cz/

  Baur Formschaumtechnik s.r.o., Solární 870, 75701 Valašské Meziříčí, http://www.formschaum.de/cs/

  greiner packaging Slušovice s.r.o., Greinerova 54, 763 15 Slušovice, https://www.greiner-gpi.com/cz/spolecnost/

  CS CABOT, spol. s r.o., Masarykova 753, 757 01 Valašské Meziříčí, http://www.cabotcorp.com/