Řezník – uzenář

Řezník – uzenář
Řezník – uzenář

Informace o oboru

 • Kód oboru 29-56-H/01
 • Období oboru 2020/2021
 • Ukončení studia Výuční list
 • Délka studia 3
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ano
 • Školné 2.000,- Kč za školní rok
 • Přijímaných 15

Popis

Cílem vzdělávacího programu je poskytnout v uvedeném učebním oboru znalosti a schopnosti potřebné k vykonávání středně složité a středně náročné práce v zemědělskopotravinářském odvětví, především v masném průmyslu při zpracování masa a výrobě masných výrobků.

Podmínky přijetí

Ukončení základního vzdělání, přijímací zkoušky se nekonají. Více informací o kritériích přijetí naleznete na webových stránkách školy.

Učební plány

Učební plány naleznete na webových stránkách školy.

Profil absolventa

Absolvent se uplatní při výkonu povolání řezník – uzenář v pozici zaměstnance v masném průmyslu při zpracování masa a výrobě masných výrobků a v obchodních zařízeních zabývajících se prodejem masa a masných výrobků. Po získání nezbytné praxe je rovněž připraven pro podnikatelskou činnost.

Absolvent, bude schopen jatečně opracovávat všechny druhy jatečných zvířat, drůbež, zvěřinu a ryby, ošetřovat a skladovat jatečně upravené maso a droby, bourat, upravovat a třídit maso a droby pro výsek a výrobu. Dále bude vyrábět a uchovávat masné výrobky, balit maso a masné výrobky, zpracovávat živočišné tuky, kontrolovat kvalitu vstupních surovin, polotovarů i hotových výrobků, obsluhovat a provádět základní údržbu technologického zařízení a vykonávat činnosti související s prodejem masa a masných výrobků.

Úspěchy školy v tomto oboru

Žáci se zúčastňují soutěží v oboru. Za úspěch lze považovat i 100% uplatnění na trhu práce.

Spolupráce se sociálními partnery

Firmy působící v masném průmyslu – zajišťují škole materiální a propagační vybavení, organizují školení a přednášky pro žáky i pro učitele odborných předmětů, poskytují informace o nejnovějších trendech a vývoji. Hlavním partnerem je firma Inpost spol. s r.o., která jako smluvní partner kompletně zajišťuje odborný výcvik žáků oboru Řezník-uzenář.

Kontakt

Adresa školy

Štěpnická 1156, 686 06 Uherské Hradiště

Ředitel školy

Ing. Miroslava Podivinská

Telefon

572 564 492

Zřizovatel

Jiný

IČO

25 50 00 91

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Řezník - uzenář

  DELIKOMAT s.r.o., Tř. Maršála Malinovského 874, 68601 Uherské Hradiště, https://www.delikomat.cz

  LINEA NIVNICE, a.s., U Dvora 190, 687 51 Nivnice, http://www.lineanivnice.cz

  Hamé s.r.o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, http://www.hame.cz

  Slovácká Fruta, a.s., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, http://www.hame.cz/company/show/cs?slug=slovacka-fruta-a-s