Informace o oboru

 • Kód oboru 34-53-L/01
 • Období oboru 2025/2026
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 28

Popis

Toto studium mediální grafiky je zaměřeno na získání znalostí a dovedností především v oblastech: výtvarná a technická příprava tiskovin, typografie a digitální fotografie, webdesign, animace, práce s filmem a signmaking (řezaná reklama, reklamní tabule apod.) a digitální prezentace. Kromě obecných zásad grafického designu, v němž má nejdůležitější postavení písmo a typografie, je studium zaměřeno především na práci v základních grafických programech pro zpracování obrazu a textu (Adobe CS5, Cinema 4D, Flash a dalších – platformy PC a MAC). Pro výuku digitální fotografie je nově vybudovaný fotoateliér. Kromě zpracování obrazu je do studia postupně zařazena i problematika digitální prezentace s dalšími aplikacemi, jako je modelování v Cinema 4D a reklamní animace.

Žáci se pravidelně zúčastňují grafických soutěží, veletrhů, výstav a odborných exkurzí a stáží v polygrafických firmách pod vedením zkušených odborníků, např. Graspo CZ a.s., OBAL PRINT, s.r.o., ZLINPACK s.r.o. atd. Uplatnění absolventi najdou v předtiskové přípravě, grafických studiích, v nakladatelsko-vydavatelské sféře, v reklamě jako kreativní grafik, obsluha CTP zařízení, v obalové technice, v propagaci, ve výrobě multimediálních prezentací atd. Absolventi mohou studovat na vysokých školách technického i uměleckého zaměření.

Podmínky přijetí

​Přijímání uchazečů ke studiu na naší škole se řídí dle § 59 až § 63 zákona č. 561/2004 Sb. a vyhláškou č. 671/2004 Sb. v platném znění. Podmínky pro přijetí naleznete na webových stránkách školy.

Učební plány


Profil absolventa

​Absolventi se uplatní jako produkční v reklamních agenturách a při výrobě časopisů, knih a reklamních materiálů, v pozici vedoucího výroby ve středně velké tiskárně. Uplatnění naleznou ve firmách, které
se zabývají přípravou a zpracováním grafických digitálních dat, jedná se o vydavatelství, nakladatelství, redakce periodik, grafické a litografické ateliéry, nebo v oblasti webdesignu a výroby mediálních
prezentací.

Úspěchy školy v tomto oboru

​V celostátní soutěži mladých grafiků Brno 2009 obsadila škola 1. místo za úkol pozvánka a celkově skončila na 5. místě z 10 škol. Fotografický kroužek složený převážně z žáků tohoto oboru získává pravidelně přední
místa v celostátní soutěži mladých fotografů “Junior SČF”. V roce 2010 v kategorii kolektivů získali 1. místo, v kategorii jednotlivců byli oceněni T. Fišer, V. Novák a Š. Holčák.

Spolupráce se sociálními partnery

​Škola spolupracuje s více jak třiceti polygrafickými firmami ve třech moravských krajích.  Podle možnosti školy a potřeb firem jsou žáci  umístění na jejich pracoviště. Rozmísťování žáků k těmto partnerům je na
základě smluvních vztahů a je koordinováno odpovědným pracovníkem školy. Je přihlíženo k místu bydliště žáka, který vykonává odbornou praxi ve třetí ročníku studia.

Žákům polygrafických oborů jsou nabízeny brigády v polygrafických firmách a mají reálnou možnost hned po úspěšném ukončení studia získat zaměstnání. Pracovní příležitosti nabízejí většinou reklamní agentury a grafická studia, a firmy, které se zabývají výrobou tiskovin všemi dostupnými tiskovými technikami (na papír, plasty a jiný materiál). Absolventi mohou pracovat také jako produkční ve vydavatelstvích a nakladatelstvích nebo jako tiskaři, knihaři, operátoři CTP či technologové v tiskárnách atd. Téměř žádný výrobek nebo služba se neobejde bez podílu polygrafické výroby. Pracovní pozice v tomto oboru jsou obecně dobře finančně hodnocené a firmy mají o absolventy velký zájem. Studiem polygrafických oborů a jeho úspěšným ukončením se absolventům otevírají možnosti práce v tuzemsku, ale také v zahraničí..

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Reprodukční grafik pro média

  AGD PRINT, s.r.o., Dlouhé díly 395, 76302 Zlín, http://www.agdprint.cz