Informace o oboru

  • Kód oboru 82-41-M/04
  • Období oboru 2024/2025
  • Ukončení studia Maturita
  • Délka studia 4
  • Forma studia Denní
  • Stipendia Ne
  • Školné Ne
  • Přijímaných 10

Popis

Studenti oboru jsou v prvních dvou letech postupně seznamováni se všemi podstatnými rysy designu: od základních vyjadřovacích prostředků výtvarné činnosti, přes aspekty estetické, technologické, ergonomické a společenské. Ve třetím a čtvrtém ročníku jsou studenti vedeni k samostatnému tvůrčímu a invenčnímu přístupu řešení designu na konkrétních úkolech. Obor je specifickou tvůrčí výtvarnou disciplínou, která v sobě spojuje mnoho nejrůznějších vědeckých a technických oborů. Jeho žáci jsou postupně seznamováni se všemi podstatnými rysy designu: od základních vyjadřovacích prostředků výtvarné činnosti, jako jsou bod, linka, barva, práce s tvarem, přes aspekty estetické, technologické, ergonomické, společenské až po požadavky běžného uživatele výrobku. Při konkrétních úkolech se klade důraz se na samostatný tvůrčí a invenční přístup řešení designu. Žáci během studia rozvíjejí svůj výtvarný talent, schopnost vidět tvar a vyjádřit myšlenku v grafické i trojrozměrné podobě.

Podmínky přijetí

Talentová zkouška.Kritéria přijetí naleznete na webových stránkách školy.

Učební plány

Vzdělávací okruhy Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník celkem
Povinné vyučovací předměty
a) všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura 2 2 3 3 10
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Občanský základ 2 1 1 1 5
Matematika 2 2 0 0 4
Fyzika 2 0 0 0 2
Chemie 2 0 0 0 2
Ekologie 1 0 0 0 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Ekonomika 0 1 1 1 3
Informačně technologický základ 1 1 1 1 4
CELKEM 16 12 11 12 51
b) odborné předměty
Dějiny výtvarné kultury 2 3 3 3 11
Technologie 2 2 2 2 8
Výtvarná příprava 6 7 0 0 13
Modelování 0 3 0 0 3
Technické kreslení 2 0 0 0 2
Figurální kreslení 0 0 3 3 6
Praktická cvičení 7 7 7 7 28
Navrhování 0 0 9 11 20
Písmo 0 2 0 0 2
Konstrukce 0 2 2 0 4
CELKEM 20 26 26 25 97
CELKEM ROČNÍK 36 38 37 37 148

Profil absolventa

Absolventi oboru Průmyslový design se uplatní především v oblasti řešení designu výrobků v malých a středních firmách, a to buď v přímém zařazení jako zaměstnanci, nebo v rámci externí spolupráce s vývojovou skupinou, která vytváří nový výrobní program podniku. Mohou se rovněž realizovat jako výtvarníci pracující ve firmách, které se zabývají užitou grafikou, interiérovým designem, výrobou propagačních modelů, nebo v reklamních studiích. Další rozvoj jim nabízí studium na vysokých školách výtvarného zaměření.

Úspěchy školy v tomto oboru

Úroveň výuky oboru je dokumentována úspěchy žáků v soutěžích: „Studentský design“, ocenění Dobrý studentský design v letech 2002, 2005, 2006 a 2010 a mezinárodní soutěž „Mladý obal“

1. místa v kategorii středních škol v roce 2010, 2011 a 2012, 2. a 3. místa v letech 2001 až 2013.

Spolupráce se sociálními partnery

Kontakt

Adresa školy

Všehrdova 267, 686 01 Uherské Hradiště

Ředitel školy

Mgr. Ivo Savara

Telefon

572 551 500

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

60371749