Provozní chemie

Informace o oboru

 • Kód oboru 28-42-L/01
 • Období oboru 2020/2021
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 2
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 30

Popis

Jedná se o nástavbové studium určené pro absolventy tříletého oboru vzdělání Gumař-plastikář. Absolventi při studiu získají hlubší znalosti o zpracování kaučuků a plastů. Teoretická výuka je doplněna exkurzemi do vybraných gumárenských a plastikářských firem v regionu. Studium je zakončeno maturitní zkouškou.

Podmínky přijetí

 • Ke vzdělávání škola přijímá uchazeče, kteří získali výuční list v oboru Gumař-plastikář.
 • Žáci jsou přijímáni ke studiu na základě splnění podmínek přijímacího řízení, jehož kritéria jsou stanovena příkazem ředitele.
 • Zdravotní způsobilost potvrzená praktickým lékařem.

Učební plány

Název vyučovacího předmětu Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem
  1. ročník 2. ročník  
Český jazyk 2 2 4
Cizí jazyk 3 3 6
Konverzace v cizím jazyce 2 2 4
Literární výchova 2 2 4
Tělesná výchova 2 2 4
Matematika 3 3 6
Fyzika 1 1 2
Informační a komunikační technologie 2 2 4
Ekonomika 2 2 4
Anorganická chemie 1 0 1
Organická chemie 1 0 1
Makromolekulární chemie 1 1 2
Analytická chemie 1 1 1
Fyzikální chemie 0 1 1
Chemická technika 1 0 1
Měření a automatizace 1 0 1
Chemické suroviny 2 2 4
Gumárenská a plastikářská technologie 3 4 7
Stroje a zařízení 2 2 4
Chemická kontrola 1 2 3
Celkem 33 32 65

Profil absolventa

​Absolvent se uplatní především v gumárenských a plastikářských výrobách při výkonu povolání technolog, kontrolor, mistr, dispečer, normovač, technický manažer provozu a při zajišťování technické a technologické stránky výrobního procesu. Orientuje se v technologických předpisech a schématech výrob.Absolvent je připraven ke studiu na vysokých školách chemického zaměření. Může se uplatnit v oblasti výzkumu a vývoje, v technicko – ekonomické přípravě výroby i přímo ve výrobní praxi.

Úspěchy školy v tomto oboru

​Jedná se o nový obor v nabídce školy.

Spolupráce se sociálními partnery

​Spolupráce se sociálními partnery je důležitou součástí života školy.  Mezi sociální partnery školy patří Úřad práce Zlín, Barum Continental spol. s r. o. Otrokovice, Mitas a.s. Zlín, Fatra Napajedla a další firmy a organizace v regionu.

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Chemik operátor

  ROKOSPOL a.s., Kaňovice 101, 763 41 Kaňovice, https://www.rokospol.com/

  Gumárny Zubří, akciová společnost, Hamerská 9, 756 54 Zubří, https://www.guzu.cz/

  COLORLAK, a.s., Tovární 1076, 686 03 Staré Město, https://www.colorlak.cz

  ALBO SCHLENK s.r.o., Tovární 1019, 687 71 Bojkovice, https://www.schlenk.com/about-us/global/czech-republic-global

  VS Plastik s.r.o., Jasenice 2192, 75501 Vsetín, http://www.vsplastik.cz/

  PROMENS, a.s., Cecilka 38, 760 01 Zlín-Příluky, https://www.rpc-group.com/

  DEZA, a.s., Masarykova 753, 75701 Valašské Meziříčí, http://www.deza.cz/

  Baur Formschaumtechnik s.r.o., Solární 870, 75701 Valašské Meziříčí, http://www.formschaum.de/cs/

  greiner packaging Slušovice s.r.o., Greinerova 54, 763 15 Slušovice, https://www.greiner-gpi.com/cz/spolecnost/

  CS CABOT, spol. s r.o., Masarykova 753, 757 01 Valašské Meziříčí, http://www.cabotcorp.com/