Provoz a ekonomika dopravy

Informace o oboru

 • Kód oboru 37-41-M/01
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 20

Popis

V současné době rychle narůstá význam dopravy a logistiky. Žáci se naučí pracovat se systémy řízení jednotlivých druhů dopravy, dále se naučí organizovat přepravu cestujících, tzn. efektivně volit dopravní prostředky s ohledem na cenu, rychlost a kvalitu přepravy, pracovat s přepravními předpisy a tarify a orientovat se v oblasti tvorby a správy integrovaných dopravních systémů.

Žáci se rovněž naučí organizovat přepravu zboží tak, aby uměli uzavírat přepravní smlouvy včetně dodacích podmínek podle platných právních předpisů a znali technologie přepravy jednotlivých druhů zboží a správních předpisů souvisejících s přepravou. Dále se naučí využívat sdělovací a zabezpečovací techniku v dopravě a uplatňovat principy logistiky při řízení materiálového toku.

Součástí vzdělávání je i příprava k získání řidičského oprávnění skupiny B.

Podmínky přijetí

Ke vzdělávání škola přijímá uchazeče, kteří splnili základní školní docházku. Žáci jsou přijímáni ke studiu podle hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání, podle hodnocení dosaženého při přijímací zkoušce (je-li stanovena). Konkrétní podmínky pro přijímání ke vzdělávání jsou k dispozici na webových stránkách školy.

Učební plány​

Název vyučovacího předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Český jazyk 2 2 2 1
První cizí jazyk 4 4 3 3
Druhý cizí jazyk 2 2 2 2
Dějepis 3 0 0 0
Občanská nauka 0 1 1 0
Základy ekologie 0 1 0 0
Fyzika 1 1 0 0
Chemie 2 0 0 0
Matematika 3 3 3 3
Literární výchova 1 1 1 2
Tělesná výchova 2 2 2 2
Informační a komunikační technologie 2 2 2 0
Ekonomika 2 2 2 2
Účetnictví 1 2 2 2
Management dopravy 0 1 1 1
Doprava 3 3 3 4
Dopravní geografie 1 1 1 1
Řízení motorových vozidel 0 0 1 0
Zbožíznalství 2 0 0 0
Logistika v dopravě 2 2 2 2
Profesní komunikace 0 2 0 0
Praxe 0 0 4 4
Seminář z matematiky 0 0 0 2
Celkem 33 32 32 31

Profil absolventa

Absolvent oboru Provoz a ekonomika dopravy je středoškolsky vzdělaný pracovník s maturitní zkouškou. Uplatní se například v dopravních, logistických a spedičních firmách, v obchodních, zasílatelských a poštovních firmách, výrobních a obchodních firmách, skladech, terminálech, letištích a celních úřadech, v oblasti přepravy osob. Mohou pracovat na pozicích samostatný technik silniční, železniční, letecké, městské a vnitrozemské vodní dopravy, manažer provozu silniční, železniční, letecké, městské a vnitrozemské vodní dopravy, logistik dopravy.

Další uplatnění se pak nabízí také v oblasti ekonomické, například jako administrativní pracovník v oblasti dopravy, správa dopravní infrastruktury, účetní, manažer/ka, asistent/ka ředitele nebo vedoucí ekonomického úseku.

Úspěšní absolventi mají také možnost navázat na studia na vysokých školách dopravního zaměření, na vysokých školách ekonomicko-správních, případně na vyšších odborných školách.

Spolupráce se sociálními partnery

​Škola spolupracuje v rámci nového studijního oboru s těmito sociálními partnery BC LOGISTICS s.r.o., DLS Logistik s.r.o. a STAR ZLÍN a.s.

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Provoz a ekonomika dopravy

  C.B.SPED, a.s., Protzkarova 51, 685 01 Uherské Hradiště, https://www.cbsped.cz

  V.P.M.-TRANS, s.r.o., Tř.Maršála Malinovského 451 , 686 01 Uherské Hradiště, https://www.vpmtrans.cz

  KAMEX, spol. s r.o., Kostelanská 2122, 686 03 Staré Město, https://www.kamex.cz

  BLOK, spol. s r.o., Nádražní 953, 68771 Bojkovice, http://www.blokbojkovice.cz

  Mave, spol. s r.o., Liptál 164, 756 31 Liptál, http://www.mave.cz

  ČSAD Vsetín a.s., Ohrada 791, 755 01 Vsetín, https://www.csadvs.cz

  A. R. Technik, spol. s r.o., nám. T.G.Masaryka 588, 76001 Zlín, http://www.artechnik.cz

  ČSAD Uherské Hradiště, a. s., Tř. Maršála Malinovského 874, 686 01 Uherské Hradiště, https://www.csaduh.cz