Prodavačské práce

Informace o oboru

 • Kód oboru 66
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Výuční list
 • Délka studia 3
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné ne
 • Přijímaných 8

Popis

Příprava zboží k prodeji, doplňování zboží v provozní jednotce, prodej a technika prodeje- dělení, vážení, měření a balení zboží, aranžování a vystavování, skladování a ošetřování zboží, manipulace s obaly. Komunikace se zákazníky i dodavateli.

Podmínky přijetí

 • Ukončení povinné školní docházky
 • splnění podmínek přijímacího řízení
 • zdravotní způsobilost
 • doporučení SPC

Učební plány

Podle ŠVP OU Kelč Prodavačské práce se vyučují:

 • všeobecně vzdělávací předměty- český jazyk, matematika, občanská výchova, informační a komunikační technologie, anglický jazyk, tělesná výchova.
 • odborné předměty- obchodní provoz, obchodní počty, řeč a komunikace, psychologie, propagace, zbožíznalství, odborný výcvik.

Profil absolventa

Absolvent ŠVP  se uplatní jako pracovník provádějící pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce při prodeji zboží. Absolvent umí připravit zboží k prodeji, doplňovat zboží v prodejní jednotce, ovládá prodej a techniku prodeje zboží – dělení, vážení, měření a balení, aranžování a vystavování zboží v provozní jednotce, skladování, ošetřování zboží a manipulaci s obaly a také činnosti spojené s výkupem láhví.

Úspěchy školy v tomto oboru

Pravidelná účast v nadregionální soutěži Kaufland v Praze.

Spolupráce se sociálními partnery

Albert, Kaufland, Tesco, Billa.

Kontakt

Adresa školy

č. p. 1, 756 43 Kelč

Ředitel školy

Mgr. Renata Ryšková

Telefon

571 641 321

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

00843318

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Obchod

  FAVEX, s.r.o., Hradišťská 98, 687 08 Buchlovice, https://www.favex.cz

  Agrikol, s.r.o., Bří Lužů 125, 688 01 Uherský Brod, http://agrikol.cz/o-nas

  KASVO, spol. s r. o., Mariánské náměstí 63 , 688 01 Uherský Brod , https://www.kasvo.cz

  NIRVANA SYSTEMS, s.r.o., Jateční 523, 760 01 Zlín, http://www.nirvana.cz

  Jednota, spotřební družstvo ve Zlíně, Kvítková 4323, 761 50 Zlín, http://www.jednotazlin.cz