Informace o oboru

 • Kód oboru 66-51-E/01
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Výuční list
 • Délka studia 3
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Přijímaných 14

Popis

Učební obor připravuje žáky na výkon stanoveného okruhu pracovních činností povolání PRODAVAČ.

Podmínky přijetí

Řádně vyplněná přihláška ke vzdělávání včetně lékařského posudku o zdravotní způsobilosti. Ukončená povinná školní docházka (v 9. popř. i nižším ročníku ZŠ).Písemné doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání ve škole samostatně zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Přijímací zkoušky žáci nekonají.

Učební plány

Výuka dle ŠVP daného učebního oboru. Odborné předměty: Obchodní výpočty, Zbožíznalství, Propagace, Psychologie, Provoz obchodu, Odborný výcvik.

Profil absolventa

Po ukončení studia žák obdrží výuční list. Zvládá činnosti spojené s přejímkou a prodejem zboží, přípravu zboží k prodeji, manipulaci se stroji a pomůckami, techniku prodeje – doplňování, dělení, vážení, měření a balení zboží, základní dovednosti na kontrolní pokladně, skladování a ošetřování zboží, manipulaci s obaly, komunikaci a poradenskou službu zákazníkům. Může pracovat v malých i velkých prodejnách.

Úspěchy školy v tomto oboru

Žáci se aktivně účastní prodeje občerstvení při mnoha akcích v Holešově např. Den policie, Majáles aj.

Spolupráce se sociálními partnery

Odborný výcvik je realizován na smluvním pracovišti TESCO v Holešově, příp. je možno domluvit i individuální pracoviště v místě bydliště žáka.

Kontakt

Adresa školy

Nádražní 525/1, 769 01 Holešov

Ředitel školy

Ing. Zdeněk Peška

Telefon

573 396 213

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

479 359 10

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Prodavačské práce

  FAVEX, s.r.o., Hradišťská 98, 687 08 Buchlovice, https://www.favex.cz

  Agrikol, s.r.o., Bří Lužů 125, 688 01 Uherský Brod, http://agrikol.cz/o-nas

  KASVO, spol. s r. o., Mariánské náměstí 63 , 688 01 Uherský Brod , https://www.kasvo.cz

  NIRVANA SYSTEMS, s.r.o., Jateční 523, 760 01 Zlín, http://www.nirvana.cz

  Jednota, spotřební družstvo ve Zlíně, Kvítková 4323, 761 50 Zlín, http://www.jednotazlin.cz