Informace o oboru

 • Kód oboru 66-51-H/01
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Výuční list
 • Délka studia 3
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 12

Absolvent získá studiem tohoto oboru následující vědomosti a dovednosti:

 • odborný výcvik probíhá v týdenních intervalech na prodejně individuální praxe,
 • pracovní smlouvy zajišťuje škola ve spolupráci s rodiči,
 • skupinový výcvik se prování na prodejně Billa v Rožnově pod Radhoštěm,
 • provádí odbornou poradenskou službu a činnosti spojené s pokladní službou,
 • aplikuje zásady psychologie při jednání se zákazníkem,
 • uskutečňuje samostatný prodej zboží,
 • naučí se pracovat na EET pokladně a související náležitosti k tomu spojené,
 • ovládá jednoduché účetnictví, techniku administrativy při vyřizování písemností, provádí základní administrativní práce v prodejně,
 • ovládá základní zásady skladování zboží,
 • zná podstatné vlastnosti prodávaného zboží,
 • zručnost a estetické cítění v balení, aranžování a vystavování zboží,
 • studium je vhodné pro chlapce i děvčata,
 • žáci se účastní na soutěžích pořádané pro obor Prodavač, Obchodník.

Po absolvování najde uplatnění v maloobchodě nebo ve velkoobchodě.

Po úspěšném absolvování může pokračovat v nástavbovém studiu ukončeném maturitou na naší škole.

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Prodavač

  FAVEX, s.r.o., Hradišťská 98, 687 08 Buchlovice, https://www.favex.cz

  Agrikol, s.r.o., Bří Lužů 125, 688 01 Uherský Brod, http://agrikol.cz/o-nas

  KASVO, spol. s r. o., Mariánské náměstí 63 , 688 01 Uherský Brod , https://www.kasvo.cz

  NIRVANA SYSTEMS, s.r.o., Jateční 523, 760 01 Zlín, http://www.nirvana.cz

  Jednota, spotřební družstvo ve Zlíně, Kvítková 4323, 761 50 Zlín, http://www.jednotazlin.cz