Informace o oboru

 • Kód oboru 66-51-H/01
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Výuční list
 • Délka studia 3
 • Forma studia Dálková
 • Stipendia Ne
 • Školné 8000,- Kč / školní rok
 • Přijímaných 15

Popis

Tříleté dálkové studium při zaměstnání. Obor směřuje k získání stupně středního vzdělání s výučním listem, toto 3leté studium se zakončuje závěrečnou zkouškou, úspěšní absolventi obdrží vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Výuka probíhá 1x za 2 týdny, formou konzultací. Školné činí Kč 8.000,- za školní rok.

Absolvent se uplatní v obchodních provozech při výkonu povolání prodavač nebo pokladník v obchodě, nejen v pozici zaměstnance, ale bude mít i základní odborné předpoklady pro roli soukromého podnikatele v oblasti obchodu.

Podmínky přijetí

Škola se účastní státních přijímacích zkoušek u maturitních oborů pouze v 1.kole. U učebních oborů se přijímací zkoušky nekonají. Uchazeči jsou přijímáni na základě předložení vysvědčení o ukončení základního vzdělání.

Učební plány

Vyučovací předměty 1.  roč. 2. roč. 3. roč. Celkem
hodin
Český jazyk 10 10 10 30
Cizí jazyk ANJ 30 30 30 90
Občanská nauka 10 10 10 30
Chemie 10 0 0 10
Ekologie 0 10 0 10
Matematika 10 10 10 30
Estetika a kultura 0 0 10 10
Informační a komunikační technologie 10 10 0 20
Ekonomika 10 10 10 30
Obchodní provoz 20 20 20 60
Psychologie prodeje 10 10 10 30
Daňová evidence 0 0 20 20
Zbožíznalství 20 20 20 60
Komunikace 10 10 0 20
Obchodní korespondence 0 10 0 10
Odborný výcvik 50 50 50 150
CELKEM 200 210 200 610

Profil absolventa

Úspěchy školy v tomto oboru

Spolupráce se sociálními partnery

Kontakt

Adresa školy

Štěpnická 1188, 686 06 Uherské Hradiště

Ředitel školy

Mgr. Petra Jestřabíková

E-mail

info@sssuh.cz

Telefon

723 581 232

Zřizovatel

Jiný

IČO

25322834

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Prodavač

  FAVEX, s.r.o., Hradišťská 98, 687 08 Buchlovice, https://www.favex.cz

  Agrikol, s.r.o., Bří Lužů 125, 688 01 Uherský Brod, http://agrikol.cz/o-nas

  KASVO, spol. s r. o., Mariánské náměstí 63 , 688 01 Uherský Brod , https://www.kasvo.cz

  NIRVANA SYSTEMS, s.r.o., Jateční 523, 760 01 Zlín, http://www.nirvana.cz

  Jednota, spotřební družstvo ve Zlíně, Kvítková 4323, 761 50 Zlín, http://www.jednotazlin.cz