Prodavač, ŠVP – prodavač–florista

Informace o oboru

 • Kód oboru 66-51-H/01
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Výuční list
 • Délka studia 3
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 30

Popis

Budeš kvalifikovaný prodavač, středoškolsky vzdělaný s odborným vzděláním, který vykonává příslušné prodejní činnosti. Uplatníš se ve velkých, středně velkých i malých obchodních firmách v profesi prodavač, pokladní, vedoucí směny, provozní, zástupce vedoucího a vedoucí. Studiem odborných předmětů jako jsou zbožíznalství, administrativa prodejny, obchodní počty, výpočetní technika a hlavně odborný výcvik je, získání potřebné kvalifikace pro výkon floristického povolání. Budeš schopen nakupovat rostliny, ošetřovat je a podle vlastních návrhů nebo přání zákazníků z nich vázat a aranžovat kytice, aranžmá a květinové výzdoby k různým příležitostem. Budeš schopen navrhnout a osadit nádoby pro trvalé výzdoby exteriérů a interiérů.

Způsob ukončení studia

 • Písemná zkouška
 • Praktická zkouška
 • Ústní zkouška

Pokud úspěšně ukončíš studium, můžeš pokračovat na dvouletém nástavbovém oboru a získat maturitu.

Podmínky přijetí

 • Zdravotní způsobilost

Učební plány

Učební plány naleznete na webových stránkách školy

Kontakt

Adresa školy

Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž

Ředitel školy

Mgr. Ivana Hašová

E-mail

skola@hskm.cz

Telefon

+420 573 504 511

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

47934832