Předškolní a mimoškolní pedagogika

Informace o oboru

 • Kód oboru 75-31-M/01
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ano
 • Školné 40200/rok
 • Přijímaných 34

Popis

Obor „Předškolní a mimoškolní pedagogika“ je určen uchazečům se zájmem o humanitní obory, pedagogiku, psychologii, esteticko-výchovné disciplíny (výtvarnou výchovu a hudební výchovu), tělesnou výchovu a cizí jazyk, kteří chtějí po ukončení studia působit v pedagogické praxi, případně pokračovat dále ve vyšším nebo vysokoškolském studiu, zejména na pedagogických a filozofických fakultách připravujících učitele a vychovatele.

Profil absolventa

Absolvent se uplatní jako učitel mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatel nebo pedagog volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, nebo jako vychovatel ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních s výjimkou školských zařízení, u kterých se pro výkon přímé pedagogické činnosti vyžaduje dle § 16(2) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících vysokoškolské vzdělání. Absolvent se uplatní také v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotnických, zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost.

Absolvent se vyznačuje širokou škálou pedagogických kompetencí, které spočívají v odborných znalostech pedagogiky, psychologie a didaktik, pedagogických schopností a praNei partnery

Podmínky přijetí

Pro tento obor je nutno dodat potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu. nejlépe vyplněním příslušné rubriky v závazné přihlášce.

Podmínkou přijetí ke studiu tohoto oboru je vedle odpovídajícího prospěchu ze ZŠ (doporučený studijní průměr je do 1,8)  úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek z matematiky a českého jazyka.

Státní přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky musí uchazeči o tento obor vykonat v termínech určených MŠMT. Více informací o jednotné přijímací zkoušce naleznete na stránkách realizátora – CERMATu.

Tato zkouška není v souladu s filozofií naší školy, přesto ji musíme zařadit do přijímacího řízení. Její výsledky zahrneme do přijímacího řízení jen v minimálním zákonném rozsahu (uchazeči ze Slovenska nebudou skládat jednotnou zkoušku z Českého jazyka a literatury).

Učební plány

Učební plány naleznete na webových stránkách školy.

 

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Předškolní a mimoškolní pedagogika

  PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., Tyršovo nábřeží 760, 760 01 Zlín, http://www.profima.cz

  Jazyková škola Lingua Centrum, Nerudova 167, 760 01 Zlín, http://www.lingua-centrum.cz

  Charita Vsetín, Horní náměstí 135, 75501 Vsetín, https://www.vsetin.charita.cz/