Předškolní a mimoškolní pedagogika

Informace o oboru

 • Kód oboru 75-31-M/01
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 2 roky
 • Forma studia Dálková
 • Stipendia Ne
 • Školné 28 000,-/rok
 • Přijímaných 43

Popis

​Studium je určeno uchazečům s ukončeným středoškolským vzděláním, kteří si chtějí rozšířit vzdělání v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. Uplatnění absolventů jako u denního studia.

Podmínky přijetí

Upřesňující kritéria naleznete na webových stránkách školy.

Učební plány

Školní vzdělávací program: Předškolní a mimoškolní pedagogika, naleznete na webových stránkách školy.

Profil absolventa

​Absolvent je připraven na práci učitelky, učitele MŠ nebo jiného zařízení pro děti předškolního a mladšího školního věku. Může pracovat také jako asistent pedagoga, učitel, učitelka přípravné třídy, vychovatel nebo pedagog volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny, kluby). Po ukončení studia lze studovat na VOŠ, VŠ.

Úspěchy školy v tomto oboru

​Uplatnění absolventů v praxi.

Spolupráce se sociálními partnery

V rámci odborné praxe v jednotlivých předškolních a školských zařízeních, které si žák během studia zabezpečuje sám dle pokynů učitelky praxe.

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Předškolní a mimoškolní pedagogika

  PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., Tyršovo nábřeží 760, 760 01 Zlín, http://www.profima.cz

  Jazyková škola Lingua Centrum, Nerudova 167, 760 01 Zlín, http://www.lingua-centrum.cz

  Charita Vsetín, Horní náměstí 135, 75501 Vsetín, https://www.vsetin.charita.cz/