Předškolní a mimoškolní pedagogika – dálkové studium

Informace o oboru

 • Kód oboru 75
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 2 roky
 • Forma studia Dálková
 • Stipendia Ne
 • Školné dálková forma: 20.000,- Kč / školní rok
 • Přijímaných 30

Zkrácené dálkové pomaturitní studium oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika je určeno uchazečům, kteří již mají maturitní zkoušku v jiném oboru vzdělávání a chtějí si rozšířit svou profesní kvalifikaci.

Výuka probíhá ve dvou letech studia s rozvržením hodin podle rozvrhu a podle organizace roku, které připravuje vedení školy v průběhu prázdnin.

Tato dálková forma se uskutečňuje jako samostudium spojené s pravidelnými konzultacemi v rozsahu celkem 420 konzultačních hodin za 2 roky.  Celodenní konzultace probíhá každou sobotu v období školního roku.

Podpora výuky probíhá na platformě Moodle. Jedná se zejména o předávání studijních materiálů a průběžné elektronické odevzdávání zadaných úkolů, plnění kontrolních testů apod.

Studium je zakončeno maturitní zkouškou z profilové části:

 • Pedagogika a psychologie
 • Didaktiky HV, VV, DV a Tv
 • Praktická maturitní zkouška

Součástí studia je i povinná učební a odborná praxe v mateřských školách.

V průběhu studia je možné žákům uznat jednotlivé zkoušky z předmětů, které byly v předchozím vzdělávání složeny a hodnoceny známkou výborně nebo velmi dobře. Od složení zkoušky musí uplynout nejvíce 10 let.

Dálkové studium je placeno.

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Pedagogika, učitelství a sociální péče

  PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., Tyršovo nábřeží 760, 760 01 Zlín, http://www.profima.cz

  Jazyková škola Lingua Centrum, Nerudova 167, 760 01 Zlín, http://www.lingua-centrum.cz

  Charita Vsetín, Horní náměstí 135, 75501 Vsetín, https://www.vsetin.charita.cz/