Předškolní a mimoškolní pedagogika – denní studium

Informace o oboru

 • Kód oboru 75-31-M/01
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 30

Popis

Obor “Předškolní a mimoškolní pedagogika” připravuje studenty k profesi učitelů / učitelek v mateřské škole, školní družině, střediscích volného času, asistentů pedagoga aj.

Podmínky přijetí

Přijímací zkouška se koná formou písemného testu z jazyka českého a matematiky (jednotná přijímací zkouška CERMAT). Praktická část přijímací zkoušky se týká ověření předpokladů ke studiu v řečové, hudební a výtvarné oblasti. Uchazeči o studiu získávají zároveň bodové ohodnocení za aktivity výtvarného, hudebního, dramatického a pohybového charakteru.

Kritéria přijímacího řízení na www.cirkevka-bojkovice.cz

Učební plány

Učební plány naleznete na webových stránkách školy

Profil absolventa

Absolvent se uplatní jako učitel mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatel nebo pedagog volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, nebo jako vychovatel ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních s výjimkou školských zařízení, u kterých se pro výkon přímé pedagogické činnosti vyžaduje dle § 16(2) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících vysokoškolské vzdělání. Absolvent se uplatní také v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotnických, zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost (např. denní a týdenní stacionáře pro děti a mládež, azylové domy pro matky v tísni, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, mateřská a rodinná centra apod.)

Úspěchy školy v tomto oboru

Zahraniční odborné stáže programu ERASMUS+

Spolupráce se sociálními partnery

mateřské školy; školní družiny, střediska volného času

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Předškolní a mimoškolní pedagogika

  PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., Tyršovo nábřeží 760, 760 01 Zlín, http://www.profima.cz

  Jazyková škola Lingua Centrum, Nerudova 167, 760 01 Zlín, http://www.lingua-centrum.cz

  Charita Vsetín, Horní náměstí 135, 75501 Vsetín, https://www.vsetin.charita.cz/