Informace o oboru

 • Kód oboru 75-31-M/01
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Přijímaných 60

Popis

Žáci/žákyně si osvojí poznatky z teorie a praxe předškolního vzdělávání, získají přehled o funkcích, obsahu, metodách a prostředcích výchovy ve volném čase a k volnému času. Učební látku předmětu  tvoří vybraný soubor poznatků z různých pedagogických oborů: obecné, předškolní, mimoškolní a srovnávací pedagogiky, všech disciplín speciální pedagogiky, dějin pedagogiky a pedagogiky managementu. Významná pozornost je věnována alternativním vzdělávacím modelům v současném českém školství a informacím o moderních pedagogických proudech a hnutích.

Podmínky přijetí

Přijímací zkouška zahrnuje pilotní ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů a ověřování jazykových a rytmických, hudebně pohybových, intonačních a sluchových předpokladů.

Učební plány

Učební plány naleznete na webových stránkách školy VOŠPS a SPgŠ Kroměříž.

Profil absolventa

Uplatnění: Kvalifikace pro práci v mateřských školách, mimoškolních zařízeních (školních družinách, domovech mládeže, centrech volného času aj., v některých typech dětských domovů.

Úspěchy školy v tomto oboru

Spolupráce se sociálními partnery

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Předškolní a mimoškolní pedagogika

  PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., Tyršovo nábřeží 760, 760 01 Zlín, http://www.profima.cz

  Jazyková škola Lingua Centrum, Nerudova 167, 760 01 Zlín, http://www.lingua-centrum.cz

  Charita Vsetín, Horní náměstí 135, 75501 Vsetín, https://www.vsetin.charita.cz/