Předškolní a mimoškolní pedagogika

Informace o oboru

 • Kód oboru 75-31-M/01
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ano
 • Školné 24 000,-/rok
 • Přijímaných 42

Popis

​Žáci jsou připravováni jak ve všeobecně vzdělávacích předmětech, tak v odborných. Odborné předměty jsou zaměřeny zejména do oblasti pedagogiky, psychologie, jednotlivých výchov. Důraz je kladen na získání odborných dovedností, návyků a postojů. Výuku zajišťují kvalitní pedagogové, kteří uplatňují moderní metody a formy výuky s využitím nadstandardní didaktické techniky.

Podmínky přijetí

​Hodnoceny jsou výsledky studia ze ZŠ, průměr do 1,8. Žádné zdravotní omezení, vyžaduje se logopedické vyšetření. Upřesňující kritéria naleznete na webových stránkách školy.

Učební plány

Školní vzdělávací program: Předškolní a mimoškolní pedagogika, naleznete na webových stránkách školy.

Profil absolventa

​Absolvent je připraven na práci učitelky, učitele MŠ nebo jiného zařízení pro děti předškolního a mladšího školního věku. Může pracovat také jako asistent pedagoga, učitel, učitelka přípravné třídy, vychovatel nebo pedagog volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny, kluby). Po ukončení studia lze studovat na VOŠ, VŠ.

Úspěchy školy v tomto oboru

​Uplatnění absolventů v praxi (20%) a přijetí na VŠ (80%).

Spolupráce se sociálními partnery

​Spolupráce je s MŠ, kde probíhá učební praxe. Spočívá ve společné organizaci, pomoci při různých akcích pro děti i rodiče. Škola každoročně mimo jiné připravuje akci Pohádková radování zpívání a tancování, Olympiádu pro MŠ. Významná je spolupráce se ZŠ Křiby Zlín, při organizaci Noci s Andersenem, školního tábora či při praktických maturitách žáků školy.

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Předškolní a mimoškolní pedagogika

  PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., Tyršovo nábřeží 760, 760 01 Zlín, http://www.profima.cz

  Jazyková škola Lingua Centrum, Nerudova 167, 760 01 Zlín, http://www.lingua-centrum.cz

  Charita Vsetín, Horní náměstí 135, 75501 Vsetín, https://www.vsetin.charita.cz/