Praktická škola dvouletá

Informace o oboru

 • Kód oboru 78-62-C/02
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Výuční list
 • Délka studia 2
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 4

Popis

Žáci získávají základní vědomosti, dovednosti a návyky pro výkon jednoduchých činností v praktickém životě.

Podmínky přijetí

 • ukončení povinné školní docházky
 • splnění podmínek přijímacího řízení
 • vhodné pro absolventy speciálních základních škol
 • osoby se ZPS
 • doporučení PPP/SPC

Učební plány

Podle ŠVP Praktická škola dvouletá se vyučuje český jazyk, matematika, občanská výchova, anglický jazyk, rodinná výchova, estetická výchova, dramatická výchova, ruční práce, tělesná výchova, zahradnické práce, práce s počítačem, člověk a příroda, výchova ke zdraví.

Profil absolventa

Absolvent zvládá péči o rodinu, základy ručních prací uplatnitelných především v rodinném životě, a to v oblasti šití, praní, údržby prádla a oděvů, v oblasti péče o byt a jeho zařízení, v oblasti drobné bytové a jiné údržby a v péči o zeleň, zahrádku,  a prvky výchovy ke zdravému životnímu stylu.

Spolupráce se sociálními partnery

Kontakt

Adresa školy

č. p. 1, 756 43 Kelč

Ředitel školy

Mgr. Renata Ryšková

Telefon

571 641 321

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

00843318

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Praktická škola dvouletá

  Školící servis – Dana Lašáková, Masarykova 753, 757 01 Valašské Meziříčí, http://www.skoliciservis.cz/kontakt

  JVM – RPIC, spol. s r.o., Štefánikova 167, 760 01 Zlín, http://www.jvmrpic.cz