Informace o oboru

  • Kód oboru 78-62-C/02
  • Období oboru 2025/2026
  • Ukončení studia Výuční list
  • Délka studia 2
  • Forma studia Denní
  • Stipendia Ne
  • Školné Ne
  • Přijímaných 15

Popis

Naučíš se jednoduchým pracovním činnostem v oblasti služeb a výroby (např. v sociálních a komunálních službách, ve výrobních podnicích, v zemědělství).  Získáš vědomostmi, dovednostmi a návyky, aby jsi byl schopen práce v chráněných dílnách, případně našel uplatnění na trhu práce jako pomocná síla.

Způsob ukončení studia

Praktická zkouška

Ústní zkouška

Kontakt

Adresa školy

Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž

Ředitel školy

Mgr. Ivana Hašová

E-mail

skola@hskm.cz

Telefon

+420 573 504 511

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

47934832