Potravinářská výroba, ŠVP – cukrářské práce

Informace o oboru

 • Kód oboru 29-51-E/01
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Výuční list
 • Délka studia 3
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 15

Popis

Naučíš se odborné kompetence pro výkon jednodušších cukrářských a pekařských prací. Uplatníš se při ruční i strojové výrobě a odbytu cukrářských výrobků, jemného a trvanlivého pečiva ve velkých, středně velkých i malých provozech  potravinářské výroby i ve službách potravinářského charakteru.

Budeš schopen vykonávat činnosti související se skladováním surovin a pomocných látek, přejímku, přípravu, třídění, hodnocení a manipulaci surovin,  jejich technologické zpracování, balení a expedici hotových výrobků. V rámci praxe máš možnost vyrobit si nejrůznější cukrářské výrobky a obdarovat své blízké při slavnostních příležitostech.

Způsob ukončení studia

 • Písemná zkouška
 • Praktická zkouška
 • Ústní zkouška

Absolvent se může po absolvování ucházet o přijetí do dalších příbuzných učebních oborů, specializačních kurzů.

Podmínky přijetí

 • Zdravotní způsobilost
 • Určeno pro žáky vycházející z nižších ročníků základní školy
 • po splnění povinné školní docházky, nebo pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Učební plány

Učební plány naleznete na webových stránkách školy

Kontakt

Adresa školy

Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž

Ředitel školy

Mgr. Ivana Hašová

E-mail

skola@hskm.cz

Telefon

+420 573 504 511

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

47934832