Praktická škola dvouletá

Informace o oboru

  • Kód oboru 78-62-C/02
  • Období oboru 2024/2025
  • Ukončení studia Závěrečné vysvědčení
  • Délka studia 2
  • Forma studia Denní
  • Stipendia Ne
  • Školné Ne
  • Přijímaných 11

Popis

​Obor je určen pro uchazeče se středně těžkým stupněm mentálního postižení, případně s lehkým mentálním postižením v kombinaci s dalším zdravotním postižením.

Podmínky přijetí

​Nutnou podmínkou přijetí je zdravotní postižení uchazeče doložené doporučením školského poradenského zařízení.

Učební plány

​Ročníkový učební plán oboru naleznete na webových stránkách školy v sekci studium.

Profil absolventa

​Absolventi jsou připravováni pro jednoduché pracovní činnosti v oblasti služeb a výroby.

Úspěchy školy v tomto oboru

​V roce 2010 Paraparáda – 3. místo.

Spolupráce se sociálními partnery

​Výuka 1 třídy se uskutečňuje také v prostorách Základní školy Otrokovice, Komenského; praktická cvičení probíhají zejména v organizacích Centrum služeb postiženým Zlín, Naděje Zlín a Naděje Otrokovice.

Kontakt

Adresa školy

Univerzitní 3015, 760 01 Zlín

Ředitel školy

Mgr. Petr Úředníček

Telefon

577210084,577210283,577210606

Školní kariérový poradce

Mgr. Marcela Studená

studena@gaozl.cz

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

04697189