Praktická sestra

Informace o oboru

 • Kód oboru 53-41-M/03
 • Období oboru 2020/2021
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 81

Popis

Vzdělávací program připravuje žáky pro práci středních zdravotnic­kých pracovníků, kteří budou poskytovat ošetřovatel­skou péči v rámci ošetřovatel­ského procesu. Vzdělávání se proto zaměřuje zejména na zvládnutí ošetřovatel­ských výkonů a postupů a na vytváření žádoucích profesních postojů, návyků a dalších osobnostních kvalit zdravotnic­kého pracovníka. Důležitým aspektem je výchova žáků k péči o vlastní zdraví a k vědomí závažnosti
prevence nemocí.

Podmínky přijetí

​Dobrý zdravotní stav – potvrzení lékaře na tiskopise školy (nepotvrzovat přímo v přihlášce; ke stažení na webu školy), výsledky na ZŠ a přijímací zkoušky.

Učební plány

​Podrobnosti k obsahu učebních plánů daných Školským vzdělávacím programem Praktická sestra naleznete na webových stránkách školy.

Profil absolventa

​Program připravuje žáky pro práci nelékařských zdravotnických oborů, kteří budou poskytovat ošetřovatelskou péči v rámci ošetřovatelského procesu. Vzdělávání se zaměřuje na zvládnutí ošetřovatelských výkonů a postupů, na vytváření profesních postojů, návyků a dalších osobnostních kvalit zdravotnického pracovníka.

Úspěchy školy v tomto oboru

​Úspěchy v soutěžích první pomoci. Škola pořádá každoročně Festival ošetřovatelských kazuistik.

Spolupráce se sociálními partnery

​Škola úzce spolupracuje s KNTB, a.s. Zlín a dalšími zdravotnickými a sociálními zařízeními ve Zlínském kraji.

Kontakt

Adresa školy

Broučkova 372, Příluky, 760 01 Zlín

Ředitel školy

Mgr. Hynek Steska

Telefon

577 008 111

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

00226319

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Praktická sestra

  VITAR, s.r.o., třída Tomáše Bati 385, 763 02 Zlín, https://vitar.cz

  NOVENTIS s.r.o., Filmová 174, 760 01 Zlín, https://www.noventis.cz

  M.G.P., spol. s r.o., Kvítková 1575, 760 01 Zlín, http://www.mgp.cz

  Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm, Julia Fučíka 1605, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, https://www.sluzbyvsetin.cz/

  Charita Vsetín, Horní náměstí 135, 75501 Vsetín, https://www.vsetin.charita.cz/

  Sanatorium Topas s.r.o., Chrastěšovská 862, 76312 Vizovice, http://www.sanatorium-topas.cz/

  Lázně Luhačovice, a.s., Lázeňské náměstí 436, 76326 Luhačovice, https://www.lazneluhacovice.cz/

  Diakonie ČCE – hospic Citadela, Žerotínova 1421, 75701 Valašské Meziříčí, https://www.citadela.cz/

  GEMINI oční klinika a.s., U Gemini 360, 760 01 Zlín - Příluky, http://www.gemini.cz/