Informace o oboru

 • Kód oboru 53-41-M/03
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Přijímaných 60

Popis

Vzdělávací program připravuje žáky pro práci zdravotnických pracovníků, kteří poskytují základní i specializovanou ošetřovatelskou péči ve zdravotnických zařízeních. Vzdělání se kromě všeobecně vzdělávacího základu zaměřuje na zvládnutí ošetřovatelských výkonů a postupů a na vytváření žádoucích profesních postojů, návyků a dalších osobnostních kvalit zdravotnického pracovníka. Žáci jsou vzděláváni tak, aby získali pozitivní hodnotovou orientaci potřebnou pro pracovní i osobní život. Praktické vyučování probíhá ve spolupráci s největšími zaměstnavateli na Kroměřížsku, což zajišťuje uplatnění absolventů na trhu práce.

Podmínky přijetí

Do prvního ročníku jsou přijímáni uchazeči, kteří do školy doručí řádně vyplněnou přihlášku, a to do 1. března 2024, a kteří splnili povinnou školní docházku (po ukončení ZŠ bude dokladováno vysvědčení z 9. třídy ZŠ).

Základní podmínkou pro přijetí je:

zdravotní způsobilost uchazeče – podmínky jsou uvedeny v nařízení vlády č. 689/2004 Sb.; posouzení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání  provede registrující lékař uchazeče, který potvrdí přihlášku a splnění podmínek stanovených pro přijetí.

V rámci přijímacího řízení bude posuzováno:

 • hodnocení jednotné zkoušky z českého jazyka a z matematiky
 • hodnocení průměrného prospěchu uchazeče (hodnotí se průměrný prospěch v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ a průměrný prospěch v 1. a 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ)
 • hodnocení chování uchazeče (hodnotí se známka z chování v 1. pololetí posledního ročníku ZŠ a známka z chování v 1. a 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ)

Učební plány

Učební plány naleznete na webových stránkách školy.

Profil absolventa

Absolvent se uplatní v různých zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru, např. v nemocnicích, na poliklinikách a v lékařských nebo ošetřovatelských centrech, v ordinacích praktických nebo odborných lékařů a v domácí ošetřovatelské péči, dále jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociální péče a služeb, např. v zařízeních pro seniory, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením a v ústavech sociální péče. Absolvent je také připraven dále se vzdělávat na vysokých nebo vyšších odborných školách, zejména v medicínských a ošetřovatelských oborech a odborných kurzech pro zdravotnické pracovníky.  ​

Spolupráce se sociálními partnery

Střední zdravotnická škola Kroměříž dlouhodobě spolupracuje s významnými sociálními partnery, a to především při zajišťování odborné praxe žáků ve 3. a 4. ročníku. Mezi nejvýznamnější sociální partnery školy patří Kroměřížská nemocnice a.s., Nemocnice Milosrdných sester sv. Vincence de Paul a Sociální služby města Kroměříže.​

Kontakt

Adresa školy

Albertova 4261/25a, 767 01 Kroměříž

Ředitel školy

PhDr. Ludmila Hanáková

Telefon

577002250,739097577

Školní kariérový poradce

Mgr. Michaela Vajdová

vajdova.m@szskm.cz

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

00637939

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Praktická sestra

  VITAR, s.r.o., třída Tomáše Bati 385, 763 02 Zlín, https://vitar.cz

  NOVENTIS s.r.o., Filmová 174, 760 01 Zlín, https://www.noventis.cz

  M.G.P., spol. s r.o., Kvítková 1575, 760 01 Zlín, http://www.mgp.cz

  Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm, Julia Fučíka 1605, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, https://www.sluzbyvsetin.cz/

  Charita Vsetín, Horní náměstí 135, 75501 Vsetín, https://www.vsetin.charita.cz/

  Sanatorium Topas s.r.o., Chrastěšovská 862, 76312 Vizovice, http://www.sanatorium-topas.cz/

  Lázně Luhačovice, a.s., Lázeňské náměstí 436, 76326 Luhačovice, https://www.lazneluhacovice.cz/

  Diakonie ČCE – hospic Citadela, Žerotínova 1421, 75701 Valašské Meziříčí, https://www.citadela.cz/

  GEMINI oční klinika a.s., U Gemini 360, 760 01 Zlín - Příluky, http://www.gemini.cz/