Informace o oboru

  • Kód oboru 64-41-L/51
  • Období oboru 2025/2026
  • Ukončení studia Maturita
  • Délka studia 2
  • Forma studia Denní
  • Stipendia Ne
  • Školné Ne
  • Přijímaných 30

Popis

Rozšíříš si znalosti, které jsi získal ve tříletém učebním oboru. Prohloubíš si především oblast administrativně-ekonomickou pro zvládnutí podnikatelských aktivit. Zvýšíš si jazykové komunikativní dovednosti. V rámci studentské společnosti si prakticky vyzkoušíš manažerské a marketingové činnosti, činnosti spojené s nákupem, výrobou a prodejem, činnosti zabezpečující finanční hospodaření firmy.  Získáš informace o vedení účetnictví, cenové tvorbě, daňové agendě, dále o činnostech spojených se získáváním a využíváním informací a jejich počítačovým zpracováním.

Podmínky přijetí

Úspěšně dokončený tříletý obor vzdělání s výučním listem

Učební plány

Učební plány naleznete na webových stránkách školy

Profil absolventa

Po úspěšném ukončení oboru můžeš pokračovat ve studiu na vysoké škole.

Po ukončení studia můžeš začít podnikat v oboru, ve kterém jsi získal výuční list.

 

Kontakt

Adresa školy

Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž

Ředitel školy

Mgr. Ivana Hašová

E-mail

skola@hskm.cz

Telefon

+420 573 504 511

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

47934832