Informace o oboru

 • Kód oboru 29-53-H/01
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Výuční list
 • Délka studia 3
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 30

Popis

Výuka je organizována formou čtrnáctidenních cyklů, ve kterých se střídá týden teoretického vyučování s týdnem praktického vyučování. Naučíš se ruční výrobu, ale i obsluhovat moderní strojní zařízení na výrobu pekárenských výrobků. Budeš znát celou řadu pekařských výrobků a umět technologické postupy výrobků.  Odborný výcvik probíhá ve školní pekárně a v pekárnách regionu Kroměřížska. Pokud tě obor opravdu bude bavit, můžeš reprezentovat školu na celostátní pekařské soutěži Pekař roku.

Způsob ukončení studia

 • Písemná zkouška
 • Praktická zkouška
 • Ústní zkouška

Tento obor je zařazen do systému podpory řemesel Zlínského Kraje v odborném školství a v rámci této podpory můžeš získat stipendium.

Podmínky přijetí

 • Zdravotní způsobilost

Učební plány

Učební plány naleznete na webových stránkách školy.

Profil absolventa

Po ukončení studia nejdeš uplatnění v různých typech pekárenského zařízení.

Pokud úspěšně ukončíš studium, můžeš pokračovat na dvouletém nástavbovém oboru a získat maturitu.

Kontakt

Adresa školy

Na Lindovce 1463/1, 767 01 Kroměříž

Ředitel školy

Mgr. Ivana Hašová

E-mail

skola@hskm.cz

Telefon

+420 573 504 511

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

47934832