Informace o oboru

 • Kód oboru 29-53-H/01
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Výuční list
 • Délka studia 3
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ano
 • Školné Ne
 • Přijímaných 12

Popis

​Učební obor je určen pro chlapce a dívky, kteří ukončili povinnou školní docházku. V průběhu studia se žáci naučí ovládání a řízení technologických procesů při výrobě chleba, běžného a jemného pečiva. Učí se provádět provozní kontrolní rozbory a zkoušky surovin a výrobků.

Podmínky přijetí

​1. Ukončená povinná školní docházka
2. Zdravotní způsobilost potvrzena lékařem. Z hlediska zdravotního stavu uchazeče vadí poruchy funkcí pohybového aparátu – skoliózy, onemocnění omezující funkci velkých a drobných kloubů horních končetin, poruchy funkcí dolních končetin znemožňující delší stání. Vadí závažná onemocnění srdce a cév, těžká onemocnění ledvin, závažná onemocnění nervová. Dále vadí chronická a alergická onemocnění kůže, zejména horních končetin. Požaduje se zraková ostrost. Uchazeči nesmějí být bacilonosiči a před nástupem do středního odborného učiliště se musí podrobit vyšetřením stanovených pro potravináře podle vyhlášky ministerstva zdravotnictví.

Učební plány

Profil absolventa

Po ukončení přípravy v učebním oboru se absolvent umí správně a samostatně orientovat v celé oblasti pekárenské výroby, chápe základní technologické postupy výrobků, pracuje běžně s technologickou dokumentací, rozeznává všechny základní suroviny používané v pekárenské výrobě a umí si vypočítat jejich potřebné množství pro danou výrobu. Vede evidenci o své práci.

Zná základy ruční výroby a umí obsluhovat strojní zařízení na výrobu pekárenských výrobků. Dbá na dodržování technologických postupů a technologické kázně. Umí si připravit pro výkon pracovních činností potřebné nástroje a stroje, které zároveň dovede seřídit a provádí na nich i základní běžnou údržbu. Odborný výcvik se realizuje na pracovišti SOU a u smluvních firem – Delta, a.s. a na individuálních smluvních pracovištích podle zájmu žáka.

Úspěchy školy v tomto oboru

Spolupráce se sociálními partnery

​Škola spolupracuje s firmami regionu, které se zabývají činnostmi souvisejícími s oborem Pekař.

Kontakt

Adresa školy

Svat. Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod

Ředitel školy

Ing. Jiří Polanský

E-mail

sou@sou-ub.cz

Telefon

572 613 133

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

00055107

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Pekař

  DELIKOMAT s.r.o., Tř. Maršála Malinovského 874, 68601 Uherské Hradiště, https://www.delikomat.cz

  LINEA NIVNICE, a.s., U Dvora 190, 687 51 Nivnice, http://www.lineanivnice.cz

  Hamé s.r.o., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, http://www.hame.cz

  Slovácká Fruta, a.s., Na Drahách 814, 686 04 Kunovice, http://www.hame.cz/company/show/cs?slug=slovacka-fruta-a-s