Pečovatelské služby

Informace o oboru

 • Kód oboru 75-41-E/01
 • Období oboru 2025/2026
 • Ukončení studia Výuční list
 • Délka studia 3
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 8

Popis

​Žák je připravován na práce u lůžka ve zdravotnických zařízeních a v ústavech sociální péče, na provozní práce v kuchyních, prádelnách, při opravách prádla a úklidu. Seznámí se s pečovatelskými úkony nejen v těchto zařízeních, ale také v domácnosti imobilních občanů.

Podmínky přijetí

 • Ukončení povinné školní docházky
 • splnění podmínek přijímacího řízení
 • zdravotní způsobilost
 • doporučení PPP/SPC

Učební plány

Podle ŠVP OU Kelč Zednické práce se vyučují:

 • všeobecně vzdělávací předměty- český jazyk, matematika, občanská výchova, informační a komunikační technologie, anglický jazyk, tělesná výchova
 • odborné předměty- sociální služby, technologie, epidemiologie a hygiena, psychologie, základy pečovatelství, společenská výchova, zdravověda, odborný výcvik

Profil absolventa

Absolvent se uplatní jako pomocný pracovník sociálních služeb v ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách při poskytování přímé obslužné a asistentské péče klientům. Je připraven na pozici pečovatele, osobního asistenta a také pomocníka v domácnosti. Může najít uplatnění v úklidových službách, v kuchyních při výkonu pomocných prací a při přípravě jednoduchých pokrmů, dále při jednoduchých opravách prádla, při praní a žehlení prádla. Bude mít předpoklady i pro poskytování služeb soukromým osobám při zajišťování péče o domácnost a děti.

Úspěchy školy v tomto oboru

Spolupráce se sociálními partnery

Domov pro seniory Radkova Lhota

Kontakt

Adresa školy

č. p. 1, 756 43 Kelč

Ředitel školy

Mgr. Renata Ryšková

Telefon

571 641 321

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

00843318

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Pečovatelské služby

  PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., Tyršovo nábřeží 760, 760 01 Zlín, http://www.profima.cz

  Jazyková škola Lingua Centrum, Nerudova 167, 760 01 Zlín, http://www.lingua-centrum.cz

  Charita Vsetín, Horní náměstí 135, 75501 Vsetín, https://www.vsetin.charita.cz/