Informace o oboru

 • Kód oboru 75-41-E/01
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Výuční list
 • Délka studia 3
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 7

Popis

Odborná příprava je cíleně směrována do zdravotnických a sociálních zařízení, azylových ústavů a pro terénní pečovatelské služby (Charita, neziskové organizace)

Podmínky přijetí

Řádně vyplněná přihláška ke vzdělávání včetně lékařského posudku o zdravotní způsobilosti. Ukončená povinná školní docházka (v 9. popř. i nižším ročníku ZŠ).
Písemné doporučení školského poradenského zařízení ke vzdělávání ve škole samostatně zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Přijímací zkoušky žáci nekonají.

Učební plány

Výuka dle ŠVP daného učebního oboru. Odborné předměty: Zdravověda, Technologie, Epidemiologie, Pečovatelství, Psychologie, Odborný výcvik.

Profil absolventa

Po absolvování závěrečné zkoušky žák obdrží výuční list. Rozsah jeho znalostí a dovedností je v pěti oblastech:

 • Přímá obslužná nebo asistenční péče o klienta – péče o lůžko, pomoc při osobní hygieně a oblékání, pomoc imobilním pacientům, doprovod klienta, pomoc při stravování pacienta, podpora soběstačnosti.
 • Práce spojené se stravováním – podávání jídel, příjem a nákup potravin, příprava jídla, mytí nádobí.
 • Práce v prádelně – příjem a třídění prádla, ruční a strojové praní, žehlení.
 • Oprava a šití prádla – opravy prádla, strojové a ruční šití.
 • úklidové práce – úklid ošetřovací jednotky, příprava roztoků, dezinfekce, mytí podlah, stěn, oken, práce s elektrickou úklidovou technikou.

Úspěchy školy v tomto oboru

Spolupráce se sociálními partnery

Odborný výcvik je realizován na smluvním pracovišti  Centrum pro seniory Holešov, příp. je možno domluvit i individuální pracoviště v místě bydliště žáka.

Kontakt

Adresa školy

Nádražní 525/1, 769 01 Holešov

Ředitel školy

Ing. Zdeněk Peška

Telefon

573 396 213

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

479 359 10

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Pečovatelské služby

  PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., Tyršovo nábřeží 760, 760 01 Zlín, http://www.profima.cz

  Jazyková škola Lingua Centrum, Nerudova 167, 760 01 Zlín, http://www.lingua-centrum.cz

  Charita Vsetín, Horní náměstí 135, 75501 Vsetín, https://www.vsetin.charita.cz/