Informace o oboru

 • Kód oboru 75-41-E/01
 • Období oboru 2025/2026
 • Ukončení studia Výuční list
 • Délka studia 3
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 14

Popis

Absolvent tohoto 3-letého oboru se uplatní jako pracovník sociálních služeb v ambulantních nebo pobytových zařízeních, různých sociálních a pečovatelských domech, charitních organizacích, terapeutických dílnách a v terénních službách, zejména při poskytování přímé obslužné a asistentské péče klientům, starým lidem, hendikepovaným osobám apod.  při zajišťování chodu domácnosti  nebo pomoci rodinám s péčí o dítě.Podmínky přijetí

Učební plány

Profil absolventa

Především se uplatní na pozici PEČOVATEL, osobní asistent, pomocník v domácnosti. Dále se uplatní v úklidových službách v různých zařízeních, v kuchyních při výkonu prací při přípravě pokrmů, při šití a opravách prádla a bytových doplňků, při praní a žehlení prádla. Má předpoklady pro samostatné poskytování služeb soukromým osobám při zajišťování péče o domácnost, děti a starší občany.

Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky mají absolventi možnost získat maturitní vzdělání v nástavbovém studiu oboru Podnikání.

Úspěchy školy v tomto oboru
Spolupráce se sociálními partnery

Kontakt

Adresa školy

Svat. Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod

Ředitel školy

Ing. Jiří Polanský

E-mail

sou@sou-ub.cz

Telefon

572 613 133

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

00055107

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Pečovatelské služby

  PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., Tyršovo nábřeží 760, 760 01 Zlín, http://www.profima.cz

  Jazyková škola Lingua Centrum, Nerudova 167, 760 01 Zlín, http://www.lingua-centrum.cz

  Charita Vsetín, Horní náměstí 135, 75501 Vsetín, https://www.vsetin.charita.cz/