Informace o oboru

 • Kód oboru 75-41-E/01
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Výuční list
 • Délka studia 3
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 7

Popis

​Obor směřuje k získání stupně středního vzdělání s výučním listem, toto tříleté studium se zakončuje závěrečnou zkouškou, úspěšní absolventi obdrží vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Podmínky přijetí

​Ve všech kolech budou uchazeči přijímáni bez přijímací zkoušky na základě výsledků předchozího vzdělávání podle kritérií pro přijímací řízení – daného kola. Ke vzdělávání ve třídě zřízené pro žáky se zdravotním postižením budou přijímáni uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. uchazeči se zdravotním postižením, zdravotním či sociálním znevýhodněním, na základě písemného doporučení školského poradenského zařízení.

Učební plány

​Ročníkový učební plán oboru ​naleznete na webových stránkách školy v sekci studium.

Profil absolventa

​Absolvent se uplatní v povolání pracovník sociálních služeb, pečovatel, osobní asistent, pomocník v domácnostech. Je schopen vykonávat sociální služby v ambulantních a pobytových zařízeních a v terénních službách, zejména při poskytování přímé obslužné a asistentské služby klientům, při zajišťování chodu domácnosti klientů nebo pomoci rodinám s péčí o dítě.

Úspěchy školy v tomto oboru

V roce 2013 na soutěži odborných pečovatelských dovedností  v Lipové-Lázních – 2. místo.

Spolupráce se sociálními partnery

​Odborný výcvik probíhá u sociálního partnera – Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, p.o. Na Hrádku 100, Fryšták.

Kontakt

Adresa školy

Univerzitní 3015, 760 01 Zlín

Ředitel školy

Mgr. Petr Úředníček

Telefon

577210084,577210283,577210606

Školní kariérový poradce

Mgr. Marcela Studená

studena@gaozl.cz

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

04697189

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Pečovatelské služby

  PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., Tyršovo nábřeží 760, 760 01 Zlín, http://www.profima.cz

  Jazyková škola Lingua Centrum, Nerudova 167, 760 01 Zlín, http://www.lingua-centrum.cz

  Charita Vsetín, Horní náměstí 135, 75501 Vsetín, https://www.vsetin.charita.cz/