Informace o oboru

 • Kód oboru 75-41-E/01
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Výuční list
 • Délka studia 3
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 8

Popis

Cílem oboru je poskytnout teoretické vědomosti a praktické dovednosti potřebné pro výkon základních služeb sociální péče, zejména pro poskytování osobní péče klientům. Žáci si osvojí poznatky nezbytné pro celkovou orientaci v systému sociální pomoci a služeb, seznámí se s typy sociálních zařízení.

Podmínky přijetí

 • ukončené základní vzdělání na základní škole praktické, ukončené základní vzdělání na základní škole v
  nižším ročníku
 • zdravotní způsobilost potvrzená lékařem a zdravotní průkaz

Učební plány

​Všeobecně vzdělávací předměty –  český jazyk, anglický jazyk, matematika, občanská nauka, tělesná výchova.

Odborné předměty – zdravověda, technologie, základy pečovatelství, psychologie, epidemiologie a hygiena, odborný výcvik.

Profil absolventa

Učební obor cíleně připravuje žáky pro kvalifikovaný výkon pracovních činností v poskytování osobní péče a osobní asistence sociálním klientům.

Úspěchy školy v tomto oboru

​Zmodernizování metod výuky s použitím multimediální techniky a pomůcek v teoretické i praktické výuce – interaktivní tabule, vizualizér, diaprojektor, výukové programy.

Spolupráce se sociálními partnery

Domov pro seniory v Loučce, kde probíhá odborný výcvik žáků; Charita Slavičín, Nadace Jana Pivečky, DPS Nedašov, sociální zařízení v regionu školy, hlavním sociálním partnerem jsou pro nás rodiče žáků.

Kontakt

Adresa školy

Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky

Ředitel školy

Mgr. Pavel Hrabina

Telefon

577 006 451

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

00054771

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Pečovatelské služby

  PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o., Tyršovo nábřeží 760, 760 01 Zlín, http://www.profima.cz

  Jazyková škola Lingua Centrum, Nerudova 167, 760 01 Zlín, http://www.lingua-centrum.cz

  Charita Vsetín, Horní náměstí 135, 75501 Vsetín, https://www.vsetin.charita.cz/