Ošetřovatel

Informace o oboru

 • Kód oboru 53-41-H/01
 • Období oboru 2020/2021
 • Ukončení studia Výuční list
 • Délka studia 3
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 25

Popis

​Žáci získávají znalosti a dovednosti související s uspokojováním biologických, psychických a sociálních potřeb pacientů a učí se poskytovat základní ošetřovatelskou péči, tj. provádět hygienickou péči o pacienty, upravovat lůžko, pomáhat při podávání stravy, pečovat o vyprazdňování pacientů, podílet se na desinfekci a sterilizaci zdravotnických prostředků a prádla a asistovat při určených ošetřovatelských, diagnostických a léčebných výkonech.

Podmínky přijetí

 • ​Ukončení povinné školní docházky
 • Zdravotní způsobilost k výkonu povolání (potvrzená lékařem na přihlášce)
 • Přijímací zkouška se nekoná.

Učební plány

​Podrobnosti k obsahu učebních plánů daných Školským vzdělávacím programem Ošetřovatel najdete na webových stránkách školy.

Profil absolventa

​Absolvent se uplatní ve zdravotnických, zejména v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením a v zařízeních pro seniory a hospicích. Pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu v oboru ošetřovatelství poskytuje ošetřovatelskou péči a ve spolupráci s lékařem se podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné a diagnostické péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR.

Absolventi se mohou dále vzdělávat na středních odborných školách, zejména v ošetřovatelských oborech a v odborných kurzech pro zdravotníky.

Úspěchy školy v tomto oboru
Spolupráce se sociálními partnery

​Škola úzce spolupracuje s KNTB, a.s. Zlín a dalšími zdravotnickými a sociálními zařízeními ve zlínském kraji.

Kontakt

Adresa školy

Broučkova 372, Příluky, 760 01 Zlín

Ředitel školy

Mgr. Hynek Steska

Telefon

577 008 111

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

00226319

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Ošetřovatel

  VITAR, s.r.o., třída Tomáše Bati 385, 763 02 Zlín, https://vitar.cz

  NOVENTIS s.r.o., Filmová 174, 760 01 Zlín, https://www.noventis.cz

  M.G.P., spol. s r.o., Kvítková 1575, 760 01 Zlín, http://www.mgp.cz

  Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm, Julia Fučíka 1605, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, https://www.sluzbyvsetin.cz/

  Charita Vsetín, Horní náměstí 135, 75501 Vsetín, https://www.vsetin.charita.cz/

  Sanatorium Topas s.r.o., Chrastěšovská 862, 76312 Vizovice, http://www.sanatorium-topas.cz/

  Lázně Luhačovice, a.s., Lázeňské náměstí 436, 76326 Luhačovice, https://www.lazneluhacovice.cz/

  Diakonie ČCE – hospic Citadela, Žerotínova 1421, 75701 Valašské Meziříčí, https://www.citadela.cz/

  GEMINI oční klinika a.s., U Gemini 360, 760 01 Zlín - Příluky, http://www.gemini.cz/