Ošetřovatel

Informace o oboru

 • Kód oboru 53-41-H/01
 • Období oboru 2021/2022
 • Ukončení studia Výuční list
 • Délka studia 3
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ano
 • Školné Ne
 • Přijímaných 11

Popis

​Žáci jsou připravováni jak ve všeobecně vzdělávacích předmětech, tak v odborných. Stěžejní část odborných předmětů je věnována ošetřovatelství, zdravotnickým a sociálním službám. V rámci odborného výcviku jsou žáci připravováni na svou profesi ve škole, dále v zařízeních zdravotnických a sociálních.

Podmínky přijetí

​Při přijímacím řízení se hodnotí prospěch ze ZŠ. Předpokládá se kladný vztah ke zvolenému učebnímu oboru a dobrý zdravotní stav.

Učební plány

​Školní vzdělávací program naleznete na webových stránkách školy.

Profil absolventa

​Absolvent pod odborným dohledem poskytuje základní ošetřovatelskou péči ve zdravotnických a sociálních zařízeních, zejména v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a hospicích. Cílovou skupinou jsou nemocní, senioři, děti, osoby se zdravotním postižením bez věkového omezení.

Úspěchy školy v tomto oboru

​První absolventi ve školním roce 2016/2017 a jejich úspěšné uplatnění v praxi.

Spolupráce se sociálními partnery

 • ​Krajská nemocnice T. Bati a.s., Havlíčkovo nábřeží 600, Zlín
 • Rehabilitační stacionář Nivy, Žlebová 1590, Zlín
 • Domov pro seniory Burešov, p.o., Burešov 4884, Zlín
 • Naděje, Okružní 5550, Zlín

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Ošetřovatel

  VITAR, s.r.o., třída Tomáše Bati 385, 763 02 Zlín, https://vitar.cz

  NOVENTIS s.r.o., Filmová 174, 760 01 Zlín, https://www.noventis.cz

  M.G.P., spol. s r.o., Kvítková 1575, 760 01 Zlín, http://www.mgp.cz

  Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm, Julia Fučíka 1605, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, https://www.sluzbyvsetin.cz/

  Charita Vsetín, Horní náměstí 135, 75501 Vsetín, https://www.vsetin.charita.cz/

  Sanatorium Topas s.r.o., Chrastěšovská 862, 76312 Vizovice, http://www.sanatorium-topas.cz/

  Lázně Luhačovice, a.s., Lázeňské náměstí 436, 76326 Luhačovice, https://www.lazneluhacovice.cz/

  Diakonie ČCE – hospic Citadela, Žerotínova 1421, 75701 Valašské Meziříčí, https://www.citadela.cz/

  GEMINI oční klinika a.s., U Gemini 360, 760 01 Zlín - Příluky, http://www.gemini.cz/