Informace o oboru

 • Kód oboru 53-41-H/01
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Výuční list
 • Délka studia 3
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 12

Popis

Během tříletého studia získají žáci znalosti pro práci zdravotnického pracovníka, který bude schopen vykonávat činnosti související s ošetřovatelskou péčí v rámci ošetřovatelského procesu.

Podmínky přijetí

 • Ukončení povinné školní docházky
 • Zdravotní způsobilost potvrzená lékařem.

Učební plány

​Všeobecně vzdělávací předměty – ČJ, CJ, ON, M, IKT, ZPV, TV, EK. Odborné předměty: Somatologie,
Klinická propedeutika, První pomoc, Ošetřovatelská péče, Epidemiologie a hygiena, Základy psychologie a komunikace, Výchova ke zdraví, Teorie ošetřovatelství, Odborný výcvik.

Profil absolventa

​Naučí se provádět hygienickou péči u pacientů, včetně základní prevence proleženin a úpravy lůžka, pomáhat při jídle ležícím nebo nepohyblivým pacientům, doprovázet pacienty na odborná vyšetření a ošetření, měřit fyziologické funkce.

Může pokračovat v dvouletém maturitním studiu Podnikání

Úspěchy školy v tomto oboru

​Výuka oboru od školního roku 2014/2015.

Spolupráce se sociálními partnery

​Hlavním sociálním partnerem jsou pro nás rodiče žáků. Škola spolupracuje se zdravotnickými a sociálními zařízeními v regionu.

Kontakt

Adresa školy

Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky

Ředitel školy

Mgr. Pavel Hrabina

Telefon

577 006 451

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

00054771

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Ošetřovatel

  VITAR, s.r.o., třída Tomáše Bati 385, 763 02 Zlín, https://vitar.cz

  NOVENTIS s.r.o., Filmová 174, 760 01 Zlín, https://www.noventis.cz

  M.G.P., spol. s r.o., Kvítková 1575, 760 01 Zlín, http://www.mgp.cz

  Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm, Julia Fučíka 1605, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, https://www.sluzbyvsetin.cz/

  Charita Vsetín, Horní náměstí 135, 75501 Vsetín, https://www.vsetin.charita.cz/

  Sanatorium Topas s.r.o., Chrastěšovská 862, 76312 Vizovice, http://www.sanatorium-topas.cz/

  Lázně Luhačovice, a.s., Lázeňské náměstí 436, 76326 Luhačovice, https://www.lazneluhacovice.cz/

  Diakonie ČCE – hospic Citadela, Žerotínova 1421, 75701 Valašské Meziříčí, https://www.citadela.cz/

  GEMINI oční klinika a.s., U Gemini 360, 760 01 Zlín - Příluky, http://www.gemini.cz/