Informace o oboru

  • Kód oboru 41-55-E/01
  • Období oboru 2024/2025
  • Ukončení studia Výuční list
  • Délka studia 3
  • Forma studia Denní
  • Stipendia Ne
  • Školné Ne
  • Přijímaných 8

Popis

​Tříletý učební obor je určen pro žáky, kteří končili povinnou školní docházku ve speciální  a praktické škole. V průběhu studia získá základní znalosti, dovednosti a návyky  z oblasti zemědělské výroby.

Podmínky přijetí

​1. Ukončení povinné školní docházky
2. Zdravotní způsobilost potvrzená lékařem

Učební plány

Profil absolventa

Absolvent v průběhu přípravy získá základní znalosti, dovednosti a návyky z oblasti zemědělské výroby potřebné pro výkon dělnických činností a naučí se provádět technické údržby, seřízení a běžné opravy mechanizačních prostředků používaných v rostlinné a živočišné výrobě. Získá základy obsluhy diagnostických přístrojů a zařízení, základní dovednosti ve strojním obrábění kovů a tepelném zpracování ocelí. Ovládá provádění běžných oprav traktorů i přípojných vozidel. Získá přehled z ekonomiky opravárenské a údržbářské činnosti. Ovládá i zásady a předpisy z požární ochrany, bezpečnosti a hygieny práce a naučí se zacházet s protipožárním zařízením. Součástí výuky je příprava k získání řidičského oprávnění a svařování v základním rozsahu.

​Úspěchy školy v tomto oboru

Spolupráce se sociálními partnery

​Škola spolupracuje s firmami Zlínského kraje stejného zaměření.

Kontakt

Adresa školy

Svat. Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod

Ředitel školy

Ing. Jiří Polanský

E-mail

sou@sou-ub.cz

Telefon

572 613 133

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

00055107