Opravář zemědělských strojů

Informace o oboru

 • Kód oboru 41-55/H/01
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Výuční list
 • Délka studia 3
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 12

Popis

Žáci oboru Opravář zemědělských strojů provádí demontáže, kontroly a opravy strojních částí a jejich montáže. Provádí základní, ruční a strojní operace při rozpojování, spojování a opravování strojních částí zejména u energetických prostředků, jako jsou traktory, automobily a samojízdné stroje

Podmínky přijetí

​Odpovídající zdravotní stav – písemné potvrzení dorostového lékaře.

Učební plány

Výuka se skládá z teoretické a praktické části.

Profil absolventa

​Absolvent učebního oboru Opravář zemědělských strojů umí provádět technickou údržbu, seřizování a opravy traktorů, nákladních automobilů, samojízdných strojů a mechanizačních prostředků používaných při pěstování zemědělských plodin a chovu hospodářských zvířat.

Absolventi učebního oboru opravář zemědělských strojů jsou připraveni k vykonávání odborných profesí v zemědělství, strojírenství, autodopravě apod. a to jako zaměstnanci nebo jako provozovatelé vlastní živnosti.

Po úspěšném absolvování tohoto učebního oboru mají možnost získat maturitu ve dvouletém nástavbovém studiu.

Může pokračovat v dvouletém maturitním studiu Podnikání

Úspěchy školy v tomto oboru

Žáci SOU se účastní pravidelně odborných soutěží na krajské, ale i mezinárodní úrovni, kde dosahují velmi dobrých výsledků. Žáci tohoto učebního oboru mají k dispozici odborné učebny, dílny s potřebným vybavením a STK.

Naše škola spolupracuje i se zařízeními, kde je i mimo jiné zajišťován odborný výcvik. ​ 

Spolupráce se sociálními partnery

​Škola dlouhodobě spolupracuje s firmami a institucemi regionů:

 • DEKRA Automobil a.s.Praha
 • AUTOOPRAVÁRENSTVÍ A. Vodička Valašské Klobouky
 • Silena J.Machyl Valašské Klobouky
 • ZD Francova Lhota
 • ZD Javorní Štítná nad Vláří

Kontakt

Adresa školy

Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky

Ředitel školy

Mgr. Pavel Hrabina

Telefon

577 006 451

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

00054771