Informace o oboru

 • Kód oboru 66-53-H/01
 • Období oboru 2025/2026
 • Ukončení studia Výuční list
 • Délka studia 3
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné ne
 • Přijímaných 25

Popis

Tento tříletý obor se zaměřením na Administrativní a logistické činnosti je vhodný pro dívky i chlapce. Celková koncepce oboru je sestavena tak, aby žáci byli připraveni na výkon všech důležitých skladových činností, jako je příjem, skladování a výdej zboží, jeho přejímka, vedení předepsaných dokladů a evidenci, provádění inventur a vyřizování reklamací. Základ studia tvoří odborné předměty, v nichž si žáci osvojí odbornou terminologii, zvládnou administrativu a organizaci skladového hospodářství včetně jeho vedení pomocí výpočetní techniky.

Podmínky přijetí

Splněná povinná školní docházka a zdravotní způsobilost doložená lékařem. Veškeré informace a novinky naleznete na webu školy.

Profil absolventa

Absolvent učebního oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním. Uplatní se ve všech druzích firem, které provozují sklady s různými způsoby vedení skladového hospodářství a s oběhem různých druhů zboží podle předmětu své činnosti. Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek a získání výučního listu mohou absolventi pokračovat v nástavbovém maturitním studiu u nás ve škole a získat tak střední odborné vzdělání s maturitou.

Úspěchy školy v tomto oboru

Žáci oboru Operátor logistiky mají za sebou řadu úspěchů na nejrůznějších soutěžích.

Spolupráce s firemními partnery

Garance pracovního místa.

Naši žáci mají možnost využít speciální stipendijní program “FIREMNÍ ŽÁCI”

V současné době škola spolupracuje s 27 nejvýznamnějšími firmami regionu. Toto partnerství přináší žákům velké výhody jak v průběhu studia, tak také po jeho ukončení.

Uzavírání pracovních smluv, praxe, stipendia, brigády, podpora inovace výuky a další, to je hlavním cílem, který zajistí žákům bezproblémové začlenění se do profesního života.

PREFERENCE OBORU!

 • možnost získat řidičský průkaz skupiny B u nás ve škole!
 • řidičský průkaz na vozíky – elektrovozíky, třída A; motorové vozíky W1 – nosnost do 5t
 • oborové stipendium 100,- až 300,- Kč/měsíc
 • placené praxe od druhého ročníku 4 000,- Kč až 5 000,- Kč/měsíc
 • možnost využít model studia 3(roky) + 2(roky) = výuční list + maturita

Podrobnější informace, včetně učebních plánů, naleznete na stránkách školy.

Kontakt

Adresa školy

Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod

Ředitel školy

PaedDr. Rostislav Šmíd

Telefon

572 622 901

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

14450437

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Operátor skladování

  FAVEX, s.r.o., Hradišťská 98, 687 08 Buchlovice, https://www.favex.cz

  Agrikol, s.r.o., Bří Lužů 125, 688 01 Uherský Brod, http://agrikol.cz/o-nas

  KASVO, spol. s r. o., Mariánské náměstí 63 , 688 01 Uherský Brod , https://www.kasvo.cz

  NIRVANA SYSTEMS, s.r.o., Jateční 523, 760 01 Zlín, http://www.nirvana.cz

  Jednota, spotřební družstvo ve Zlíně, Kvítková 4323, 761 50 Zlín, http://www.jednotazlin.cz