Informace o oboru

 • Kód oboru 63-41-M/02
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 60

Popis

Obor vytváří předpoklady pro získání odborné kvalifikace ve skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích. Příkladem jsou povolání (typové pozice): ekonom, účetní, finanční referent, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací úředník, administrativní a organizační pracovník, personalista, pracovník marketingu, obchodní referent a další. Teoretická výuka je posílena odbornou praxí ve firmách a institucích v regionu.

Rozšířena je i výuka cizích jazyků s cílem dosáhnout co nejlepší komunikační pohotovosti ve dvou cizích jazycích. V oblasti informačních technologií je program zaměřen na efektivní využívání kancelářského a aplikačního softwaru tak, aby naši absolventi odcházeli do praxe se znalostí aktuálně používaných aplikací.

Podmínky přijetí

Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání do 1. ročníku  se bude přihlížet k následujícím kritériím:

 • k průměrnému prospěchu v prvním a druhém pololetí 8. třídy a v prvním pololetí 9. třídy.
 • k výsledkům jednotné písemné zkoušky z matematiky a českého jazyka

Učební plány

Učební plány naleznete na webových stránkách školy.

Profil absolventa

Absolventi oboru Obchodní akademie mají po úspěšném zvládnutí maturitní zkoušky tyto možnosti uplatnění:

 • nastoupit do pracovního poměru jako odborný ekonomický pracovník,
 • samostatně podnikat v oboru obchodu nebo ekonomických služeb,
 • nastoupit do pracovního poměru v oblasti veřejné správy,
 • pokračovat v bakalářském studiu na vysokoškolském pracovišti na Obchodní akademii a VOŠ ve Valašském Meziříčí,
 • pokračovat ve studiu VOŠ na Obchodní akademii ve Valašské Meziříčí nebo na jiné vyšší odborné škole v jiném pomaturitním oboru,
 • pokračovat ve studiu na vysoké škole – právnické, pedagogické či jiné.

Úspěchy školy v tomto oboru

Spolupráce se sociálními partnery

Kontakt

Adresa školy

Masarykova 101/18, 757 01 Valašské Meziříčí

Ředitel školy

Mgr. Aleš Kubíček

Telefon

571 755 555

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

00843504

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Obchodní akademie

  EUREGNIA, s.r.o., Otakarova 1523, 686 01 Uherské Hradiště, http://www.euregnia.cz

  DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o., Dlouhá 4433, 760 01 Zlín, http://www.draspomorava.cz

  TREXIMA, spol. s r.o., třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, https://www.trexima.cz/