Informace o oboru

 • Kód oboru 63-41-M/02
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 90

Popis

Připravuje na úspěšný a odpovědný osobní, občanský i pracovní život v podmínkách měnícího se světa. Vedle získávání odborných znalostí je cílem výuky naučit žáky efektivně komunikovat, sdělovat souvisle a srozumitelně své poznatky, myšlenky.

Podmínky přijetí

Výsledky uchazeče z jednotných přijímacích testů a kritéria stanovená školou. Podmínky přijímacího řízení jsou k aktuálnímu školnímu roku zveřejněny na webových stránkách školy.

Učební plány

Učební plány naleznete na webových stránkách školy

Profil absolventa

Absolvent se uplatní ve skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, obchodně-podnikatelských a administrativních činností na typových pozicích: ekonom, mzdový referent, účetní, statistik, referent ve státní správě, personalista, pracovník marketingu apod. Absolvent je připraven také ke studiu na vysoké škole či dalších formách terciárního vzdělávání.

Úspěchy školy v tomto oboru

Žáci se pravidelně a dlouhodobě účastní studentských odborných soutěží a soutěží s ekonomickým zaměřením, stejně tak soutěží SOČ s mnoha úspěchy včetně účasti a výborného umístění v celostátním kole.

Spolupráce se sociálními partnery

Spolupráce se sociálními partnery se uskutečňuje na úrovni školy. Prioritou v oblasti vnějších vztahů školy je i spolupráce s vysokými školami. Odborná praxe žáků probíhá za spolupráce podniků v našem regionu.

Kontakt

Adresa školy

Nádražní 22, 686 01 Uherské Hradiště

Ředitel školy

Mgr. Marek Machalík

E-mail

info@oauh.cz

Telefon

572 433 011

Školní kariérový poradce

Ing. Adam Skovajsa

skovajsa@oauh.cz

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

60371731

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Obchodní akademie

  EUREGNIA, s.r.o., Otakarova 1523, 686 01 Uherské Hradiště, http://www.euregnia.cz

  DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o., Dlouhá 4433, 760 01 Zlín, http://www.draspomorava.cz

  TREXIMA, spol. s r.o., třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, https://www.trexima.cz/