Informace o oboru

 • Kód oboru 63-41-M/02
 • Období oboru 2025/2026
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 120

Popis

Obsahem oboru je naučit provádět typické podnikové činnosti, např. zpracovávat doklady související s evidencí zásob, dlouhodobého majetku, zaměstnanců, prodeje a hlavní činnosti.  Dále také provádět platební styk, sestavovat kalkulace, stanovovat daňovou povinnost k DPH a k daním z příjmů, provádět účetní závěrku a uzávěrku a vypočítat odvod sociálního a zdravotního pojištění aj.

Podmínky přijetí

 • ​výsledky písemné zkoušky – centrálně zadávaných testů,
 • průměrný prospěch v prvním pololetí 8. třídy, ve druhém pololetí 8. třídy a v prvním pololetí 9. třídy,
 • snížená známka z chování v prvním pololetí 8. třídy, ve druhém pololetí 8. třídy a v prvním pololetí 9. třídy,
 • bonifikace za skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Uchazeči mohou získat maximálně 150 bodů následovně:

1. v rámci jednotných testů maximálně 100 bodů, a to:

 • 50 bodů za test z matematiky,
 • 50 bodů za test z českého jazyka.

2. v rámci prospěchových výsledků ze ZŠ maximálně 30 bodů, a to:

 • v 1. pololetí 8. třídy (10 bodů), ve 2. pololetí 8. třídy (10 bodů) a v 1. pololetí 9. třídy (10 bodů),
 • – 20 bodů za každý druhý stupeň z chování,
 • – 40 bodů za každý třetí stupeň z chování.

3. v rámci bonifikace za skutečnosti, které osvědčují schopnosti, vědomosti a zájmy maximálně 20 bodů

Učební plány

Učební plány naleznete na webových stránkách školy.

Profil absolventa – obor Obchodní akademie (4 zaměření)

Uplatnění absolventa – zaměření finance a daně

Absolvent obchodní akademie se uplatní především ve skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v bankách, pojišťovnách, leasingových či faktoringových společnostech, účetních a daňových kancelářích, ekonomických a finančních odděleních společností, popř. ve státní správě. Bude znalostně a dovednostně vybaven pro výkon takových povolání, jako jsou např. ekonom, účetní, odborný poradce, analytik, asistent, referent. Absolvent prokáže přehled v podnikových i veřejných financích, bude schopen analyzovat finanční situaci podniku, rozumět daňovému systému v ČR a bude schopen kvalifikovaně využívat vhodných finančních produktů – především z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví či finančního trhu. Mezi jeho dovednosti bude patřit také vedení účetnictví. Absolvent zvládne i zajištění personální agendy organizace. Skladba studia mu umožní ovládat programové vybavení počítače při řešení ekonomických úloh včetně práce s internetem a používat dva cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace. Při přípravě absolventa naše škola v neposlední řadě klade důraz na přesnost, slušné chování, dodržování právních norem a obchodní etiky. Absolvent bude také připraven rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity. Naprostou samozřejmostí bude pro našeho absolventa předpoklad pro úspěšné zvládnutí studia na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole.

Uplatnění absolventa – zaměření podniková ekonomika

Absolvent obchodní akademie se uplatní především ve skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem a v ostatních organizacích. Jedná se zejména o pozice jako ekonom, účetní, finanční referent, referent marketingu, asistent, sekretářka, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a o další ekonomicko-administrativní funkce. Na základě tohoto ŠVP je absolvent schopen používat dva cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace, ovládat programové vybavení počítače při řešení ekonomických úloh včetně práce s internetem. Mezi jeho dovednosti patří i vedení účetnictví. Absolvent zvládne zajištění personální agendy malé i velké organizace. Při přípravě absolventa se klade důraz na přesnost, slušné chování, dodržování právních norem a obchodní etiky. Absolvent bude připraven rozvíjet také vlastní podnikatelské aktivity. Absolvent je připraven také tak, aby po složení maturitní zkoušky mohl nastoupit do některé z forem terciárního vzdělávání, zejména ke studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole.

Uplatnění absolventa – zaměření cestovní ruch

Absolvent obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch se uplatní především ve skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích všech právních forem především v oblasti cestovního ruchu. Jedná se zejména o pozice jako recepční, provozní, pracovník informačního centra, referent cestovní kanceláře, asistent, sekretářka, obchodní zástupce, ekonom, účetní atd. Na základě tohoto ŠVP je absolvent schopen používat dva cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace, ovládat programové vybavení počítače včetně práce s internetem. Mezi jeho dovednosti patří vedení účetnictví. Při přípravě absolventa se klade důraz na komunikativnost, přesnost, slušné chování, dodržování právních norem a obchodní etiky. Absolvent bude připraven rozvíjet také vlastní podnikatelské aktivity. Absolvent je připraven také tak, aby po složení maturitní zkoušky mohl nastoupit do některé z forem terciárního vzdělávání, zejména ke studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole.

Uplatnění absolventa – zaměření mezinárodní obchod

Absolvent obchodní akademie se uplatní především ve skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických, obchodně podnikatelských a administrativních činností v podnicích zabývajících se zahraničním obchodem, v pobočkách zahraničních firem a v ostatních organizacích. Jedná se zejména o pozice jako ekonom, účetní, finanční referent, referent marketingu, asistent, sekretářka, obchodní zástupce, referent ve státní správě a o další ekonomicko-administrativní funkce. Na základě tohoto ŠVP je absolvent schopen používat dva cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace, ovládat programové vybavení počítače při řešení ekonomických úloh včetně práce s internetem. Mezi jeho dovednosti patří i vedení účetnictví. Absolvent zvládne zajištění personální agendy malé i  velké organizace. Při přípravě absolventa se klade důraz na přesnost, slušné chování, dodržování právních norem a obchodní etiky. Absolvent bude připraven rozvíjet také vlastní podnikatelské aktivity. Absolvent je připraven také tak, aby po složení maturitní zkoušky mohl nastoupit do některé z forem terciárního vzdělávání, zejména ke studiu na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole.

Úspěchy školy v tomto oboru

Naši žáci se pravidelně velmi dobře umisťují v celostátních soutěžích, jako je oborová soutěž MD-DAL, Ekotým, soutěž programu ZAV, soutěž v grafických předmětech – přičemž mistrovství republiky v této soutěži proběhlo vloni na naší škole. Ve Studentské odborné činnosti v rámci kraje  pravidelně obsazujeme čelní místa.

Spolupráce se sociálními partnery

UTB, Asociace OA, Evropský sociální fond, Portál Perspektiva, Samari, LKW Walter

Kontakt

Adresa školy

nám. T. G. Masaryka 3669, 760 01 Zlín

Ředitel školy

Mgr. Petr Bělaška

Telefon

577 006 555

Školní kariérový poradce

Mgr. Irena Světlíková

I.Svetlikova@oazlin.cz

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

005 66 411

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Obchodní akademie

  EUREGNIA, s.r.o., Otakarova 1523, 686 01 Uherské Hradiště, http://www.euregnia.cz

  DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o., Dlouhá 4433, 760 01 Zlín, http://www.draspomorava.cz

  TREXIMA, spol. s r.o., třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, https://www.trexima.cz/