Obchodní akademie

Informace o oboru

 • Kód oboru 63-41-M/02
 • Období oboru 2020/2021
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 90

Popis

Obsahem oboru je naučit provádět typické podnikové činnosti, např. zpracovávat doklady související s evidencí zásob, dlouhodobého majetku, zaměstnanců, prodeje a hlavní činnosti.  Dále také provádět platební styk, sestavovat kalkulace, stanovovat daňovou povinnost k DPH a k daním z příjmů, provádět účetní závěrku a uzávěrku a vypočítat odvod sociálního a zdravotního pojištění aj.

Podmínky přijetí

Úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek – společných testů z českého jazyka a matematiky; dále jsou započítávány do celkového počtu bodů nutných pro přijetí studijní výsledky na ZŠ z konce 8. ročníku a poloviny 9. ročníku v českém jazyce, cizím jazyce a matematice; známka z chování v 8. a 9. ročníku. Nebudou přijati žáci, kteří mají z libovolného předmětu (s výjimkou výchov) v 8. a 9. ročníku známku dostatečný.

Učební plány

Učební plány naleznete na webových stránkách školy.

Profil absolventa

Absolventi se především uplatní ve skupině povolání zaměřených na výkon ekonomických a administrativních činností v podnicích všech právních forem a ostatních organizacích. Ovládají dva cizí jazyky, stejně jako programové vybavení počítače při řešení ekonomických úloh, včetně internetového vedení účetnictví. Zvládnou zajištění personální agendy malé i větší organizace. Hlavně ale mohou bez obav nastoupit ke studiu na vysokých školách, zvláště ekonomického zaměření.

Úspěchy školy v tomto oboru

Naši žáci se pravidelně velmi dobře umisťují v celostátních soutěžích, jako je oborová soutěž MD-DAL, Ekotým, soutěž programu ZAV, soutěž v grafických předmětech – přičemž mistrovství republiky v této soutěži proběhlo vloni na naší škole. Ve Studentské odborné činnosti v rámci kraje  pravidelně obsazujeme čelní místa.

Spolupráce se sociálními partnery

UTB, Asociace OA, Evropský sociální fond, Portál Perspektiva, Samari, LKW Walter

Kontakt

Adresa školy

nám. T. G. Masaryka 3669, 760 01 Zlín

Ředitel školy

Mgr. Petr Bělaška

Telefon

577 006 555

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

005 66 411

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Obchodní akademie

  EUREGNIA, s.r.o., Otakarova 1523, 686 01 Uherské Hradiště, http://www.euregnia.cz

  DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o., Dlouhá 4433, 760 01 Zlín, http://www.draspomorava.cz

  TREXIMA, spol. s r.o., třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, https://www.trexima.cz/