Informace o oboru

 • Kód oboru 33-42-M/01
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné 0 Kč
 • Přijímaných 12

Popis

Absolventi oboru jsou kvalifikovaní technici pro výrobu nábytku, stavebně-truhlářskou a dřevařskou výrobu. Své uplatnění nacházejí zejména v řídících středních funkcích managementu firem ve výrobě nábytku, jeho navrhování, tvorbě designu a i v oblasti jeho prodeje. Uplatnění nacházejí i v ekonomických činnostech výroby a obchodu. Důraz je kladen na široké využití výpočetní techniky ve výuce a znalost CAD systémů při navrhování designu a konstrukce nábytku. Řada absolventů pokračuje v dalším studiu na VŠ se zaměřením na zpracování dřeva, výrobu a tvorbu designu nábytku. Obor je vyučován dle schváleného Rámcového vzdělávacího programu MŠMT ČR.

Podmínky přijetí

Úspěšné ukončení povinné školní docházky. Podání kompletní přihlášky v termínu do 1. března 2024.

Učební plány

Učební plány naleznete na webových stránkách školy.

Profil absolventa

Absolvent se uplatní ve firmách nábytkářských, stavebních či obchodních, anebo může pokračovat ve studiu na VOŠ nebo VŠ.

Úspěchy školy v tomto oboru

Spolupráce se sociálními partnery

Kontakt

Adresa školy

Holešovská 394, 768 61 Bystřice pod Hostýnem

Ředitel školy

Ing. Bc. Olga Pastyříková

E-mail

ssno@ssno.cz

Telefon

573 380 802

Školní kariérový poradce

Ing. Renata Krejčová

krejcova@ssno.cz

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

47935952

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Nábytkářská a dřevařská výroba

  TIMBER PRODUCTION s.r.o., Velké Karlovice 1067, 756 06 Velké Karlovice, http://www.timber.cz/

  JELÍNEK – výroba nábytku s.r.o., Masarykova 672, 75701 Valašské Meziříčí, https://www.jelinek.eu/

  KOTRLA, a.s., Rokytnice 190, 755 01 Vsetín, http://www.kotrla.cz

  KASVO, spol. s r. o., Mariánské náměstí 63 , 688 01 Uherský Brod , https://www.kasvo.cz

  Hanák Nábytek a.s., Komenského nám, 363/8, 767 01 Kroměříž, https://www.hanak-nabytek.cz

  TRACHEA a.s., Hájecká 1068/14, 618 00 Brno, http://www.trachea.cz