Informace o oboru

 • Kód oboru 82-41-M/17
 • Období oboru 2025/2026
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ano
 • Školné 20.000 Kč
 • Přijímaných 45

Popis

Obor Multimediální tvorba má tři zaměření:

 • Mediální tvorba
 • Multimédia a digitální design
 • Vývoj počítačových her a multimediálních aplikací

Podmínky přijetí

Úspěšné ukončení ZŠ, talentová zkouška dle zvoleného oboru, obhajoba vlastní práce, školní práce.

Talentová zkouška se koná během jednoho pracovního dne. Uchazeč o studium si předem připraví ukázky své dosavadní tvorby a práce dle konkrétního zadání. Podrobné informace k talentovým zkouškám zveřejňujeme na webu školy.

Učební plány

Základní myšlenkou naší koncepce je, aby během studia vznikaly produkční skupiny, které budou spolupracovat na tvorbě jednotlivých úkolů. Studenti se tak naučí týmové práci, která je bude poté provázet celým jejich profesním životem. Studijní plány naleznete na webových stránkách školy.

Profil absolventa

Úspěchy školy v tomto oboru

Spolupráce se sociálními partnery

Kontakt

Adresa školy

ul. Filmová 174, 760 01 Zlín-Kudlov

Ředitel školy

Mgr. Martina Růžičková

Telefon

725 878 303

Školní kariérový poradce

Mgr. Blahoslav Fajmon, Th.D.

Zřizovatel

Jiný

IČO

29373883