Informace o oboru

  • Kód oboru 82-41-M/17
  • Období oboru 2025/2026
  • Ukončení studia Maturita
  • Délka studia 4
  • Forma studia Denní
  • Stipendia Ne
  • Školné Ne
  • Přijímaných 15

Popis

Studenti oboru rozvíjejí výtvarně-praktické dovedností v oblastech grafického a obalového designu, animace, audiovizuální tvorby, digitální fotografie a web designu. je nejmladším oborem, byl založen v roce 2010. Jeho žáci získávají v průběhu studia zkušenosti s jednotlivými nástroji multimediální tvorby. Důraz se klade na rozšiřování znalostí v oblasti počítačových technologií. Neméně významným vzdělávacím celkem je rozvoj výtvarně-praktických dovedností v oblasti grafického designu, vizuální reklamy, obalového designu, 3D grafiky, klasické a digitální animace, audiovizuální tvorby, digitální fotografie a webdesignu. Žáci jsou vedeni k samostatnému tvůrčímu přístupu, mají vztah ke všem formám výtvarného umění, orientují se v multimediální a reklamní tvorbě. Více o oboru naleznete na webových stránkách školy.

Podmínky přijetí

Talentová zkouška.Kritéria přijetí naleznete na webových stránkách školy.

Učební plány

Vzdělávací okruhy Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník celkem
Povinné vyučovací předměty
a) všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura 2 2 3 3 10
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Občanský základ 2 1 1 1 5
Matematika 2 2 2 2 8
Fyzika 2 0 0 0 2
Chemie 2 0 0 0 2
Ekologie 1 0 0 0 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Ekonomika 0 1 1 1 3
Informačně technologický základ 4 4 3 0 11
Celkem 20 15 15 12 62
b) odborné předměty
Dějiny výtvarné kultury 2 3 3 3 11
Technologie 2 6 4 2 14
Výtvarná příprava 7 6 0 0 13
Technické kreslení 2 0 0 0 2
Figurální kreslení 0 0 3 3 6
Praktická cvičení 4 5 6 7 22
Navrhování 0 0 7 7 14
Písmo 2 2 0 0 4
CELKEM 19 22 23 22 86
CELKEM ROČNÍK 39 37 38 34 148

Profil absolventa

Absolventi oboru Multimediální tvorba mají velmi široké uplatnění. Mohou se realizovat v produkci multimediální tvorby, počítačových her, počítačové a klasické animace, statické i animované prostorové reality, filmových klipů, další možnosti jim nabízí tvorba webových stránek, tiskových materiálů či multimediálních výukových prezentací. Při rozhodování o vysokoškolském studiu mohou absolventi volit z nabídky škol se zaměřením na multimediální tvorbu, fotografickou, filmovou a televizní tvorbu či grafický design nebo mohou zkusit pedagogická studia s výtvarným zaměřením.

Úspěchy školy v tomto oboru

POPAI STUDENT AWARD 2013 /Lucie Navrátilová / 1. místo

POPAI STUDENT AWARD 2013 / David Gazdoš / Cena sympatie

AEROKRAŤAS 2013 / NEJLEPŠÍ FILM NA VOLNÉ TÉMA / Marián Šubík a Ondřej Uherek / film Scriptorium 2. místo

MLADÝ OBAL 2013 / Design pro seniory / Martina Doležalová / Pleny pro dospělé / vybráno do katalogu

STUDENTSKÝ DESIGN 2016 / 1. místo – Petra Macháčková za animovaný film Telka / 3. místo – Lucie Navrátilová za video mapping Cesta život

Spolupráce se sociálními partnery

Nadace Synot

Kontakt

Adresa školy

Všehrdova 267, 686 01 Uherské Hradiště

Ředitel školy

Mgr. Ivo Savara

Telefon

572 551 500

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

60371749