Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků

Informace o oboru

  • Kód oboru 82-41-M/09
  • Období oboru 2024/2025
  • Ukončení studia Maturita
  • Délka studia 4
  • Forma studia Denní
  • Stipendia Ne
  • Školné Ne
  • Přijímaných 7

Popis

Na oboru se studenti seznamují s navrhovaným a řemeslným zpracováním obuvi a módních doplňků z kůže i jiných materiálů. Přecházejí od základních pracovních postupů až po realizaci výtvarně náročných modelů.

Obor vznikl v roce 1947. V současné době je jediným v České republice. Výuka výtvarné a odborné přípravy a následná realizace vlastních originálních modelů je naprosto výjimečná. Podstata spočívá v širokém výtvarném základu, na který navazuje rozvoj řemeslných a designérských znalostí. Během studia se žáci seznamují s rozmanitými technikami, jež využijí při tvorbě jednoduchých doplňků, výtvarně náročných modelů či celých kolekcí z kůže, textilu, dřeva, plastu nebo jiných materiálů. Spolupracujeme s Českou obuvnickou a kožedělnou asociací, s úspěšnými výrobci a firmami.

Podmínky přijetí

Talentová zkouška. Vice informací o přijímací zkoušce a kritériích přijímacího řízení naleznete na webových stránkách školy

Učební plány

Vzdělávací okruhy Počet týdenních vyučovacích hodin
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník celkem
Povinné vyučovací předměty
a) všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura 2 2 3 3 10
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Občanský základ 2 1 1 1 5
Matematika 2 2 0 0 4
Fyzika 2 0 0 0 2
Chemie 2 0 0 0 2
Ekologie 1 0 0 0 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Ekonomika 0 1 1 1 3
Informačně technologický základ 1 1 1 1 4
CELKEM 17 12 11 11 51
b) odborné předměty
Dějiny výtvarné kultury 2 3 3 3 11
Technologie 2 2 2 2 8
Výtvarná příprava 5 5 0 0 10
Přípravné kreslení 3 3 0 0 6
Figurální kreslení 0 0 3 3 6
Praktická cvičení 4 4 7 7 22
Navrhování 0 0 8 6 14
Modelářství 2 3 6 7 18
Modelování 0 2 0 0 2
CELKEM 18 22 29 28 97
CELKEM ROČNÍK 35 34 40 39 148

Profil absolventa

Absolventi oboru Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků jsou připraveni k samostatné práci v oboru a ke studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách se zaměřením na módní design, tedy design oděvu, obuvi, galanterních doplňků a šperků, nebo se zaměřením na textilní tvorbu a technologii výroby a materiálů. Mohou volit rovněž teoretická studia s výtvarným zaměřením, dějiny umění, historii, pedagogiku či arteterapii. Uplatní se v profesích, jako jsou designér obuvi a galanterních doplňků, designér obuvnických a galanterních komponentů nebo modelář obuvi a galanterních doplňků.

Úspěchy školy v tomto oboru

Práce žáků jsou úspěšně prezentovány na významných domácích i zahraničních módních přehlídkách, veletrzích, výstavách a soutěžích módního designu. Více informací naleznete na webových stránkách školy.

Spolupráce se sociálními partnery

Kontakt

Adresa školy

Všehrdova 267, 686 01 Uherské Hradiště

Ředitel školy

Mgr. Ivo Savara

Telefon

572 551 500

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

60371749