Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství

Informace o oboru

  • Kód oboru 41-45-L/51
  • Období oboru 2024/2025
  • Ukončení studia Maturita
  • Délka studia 2
  • Forma studia Denní
  • Stipendia Ne
  • Školné Ne
  • Přijímaných 30

Přijímací zkoušky

Studium je určeno absolventům lesnických a zemědělských oborů (§83, odst.1 školského zákona), zejména: 

41-52-H/01 Zahradník

41-51-H/01 Zemědělec-farmář

41-54-H/01 Podkovář a zemědělský kovář

41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů

41-56-H/01 Lesní mechanizátor

41-56-H/01 Opravář lesnických strojů

41-57-H/01 Zpracovatel dřeva

Uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a matematiky a absolvují motivační pohovor.

 Profil absolventa

Absolvent se uplatní v mechanizovaných provozech zemědělské nebo lesní prvovýroby při využívání zemědělské nebo lesnické techniky a zabezpečování její provozní spolehlivosti a oprav, v podnicích zabývajících se opravami zemědělské nebo lesnické techniky, diagnostickou a servisní činností, dále i v oblasti prodeje zemědělské, lesnické, dopravní a manipulační techniky, v samostatné podnikatelské činnosti v oblasti mechanizovaných služeb a dalších služeb pro zemědělství, lesní hospodářství a pro rozvoj venkova, v ochraně a tvorbě krajiny, jakož i v podnicích zajišťujících provoz dopravní a manipulační techniky a mobilních strojů.

Absolvent se tedy konkrétně uplatní zejména jako zemědělský nebo lesní technik, vedoucí nebo technik v opravnách a  servisech, prodejce zemědělské nebo lesnické techniky a pracovník v poradenských službách, jako farmář nebo samostatný podnikatel.