Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

Informace o oboru

 • Kód oboru 39-41-L/02
 • Období oboru 2025/2026
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ne
 • Školné Ne
 • Přijímaných 20

Popis

Absolvent získá široký odborný profil v oblasti instalatérské i elektrotechnické, je dostatečně adaptabilní i v příbuzných oborech. Je připraven k výkonu kompletních odborných prací na vnitřních instalatérských a elektrotechnických rozvodech (např. instalatér (voda, kanalizace, topení, plyn), provozní elektrikář, elektromechanik, elektromontér, mechanik měřicích, regulačních a automatizačních zařízení, elektrotechnik aj.). Může zastávat funkce technickohospodářských pracovníků, servisního technika, vedoucího provozovny apod., dále se může uplatnit v samostatném podnikání v oblasti technických zařízení budov a elektrotechnických zařízení.

Školní vzdělávací program tohoto maturitního oboru je unikátně zpracován tak, aby žáci měli v průběhu třetího ročníku zároveň získat výuční list oboru Elektrikář, což výrazně zvyšuje možnosti jejich budoucího uplatnění.

Podmínky přijetí

Ke vzdělávání škola přijímá uchazeče, kteří splnili základní školní docházku. Žáci jsou přijímáni ke studiu podle hodnocení na vysvědčení z předchozího vzdělávání, podle hodnocení dosaženého při přijímací zkoušce (je-li stanovena). Konkrétní podmínky pro přijímání ke vzdělávání jsou k dispozici zde.

Učební plány

Název vyučovacího předmětu Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Celkem
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Český jazyk 2 2 2 1 7
První cizí jazyk 4 4 3 3 14
Dějepis 3 0 0 0 3
Občanská nauka 0 1 1 0 2
Základy ekologie 0 1 0 0 1
Fyzika 1 1 1 0 3
Chemie 2 0 0 0 2
Matematika 3 3 3 3 12
Literární výchova 1 1 1 2 5
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie 2 2 0 0 4
Ekonomika 0 0 2 1 3
Základy stavitelství 2 0 0 0 2
Strojnictví 1 0 0 0 1
Vytápění a vzduchotechnika 1 1 1 2 5
Instalace vody a kanalizace 0 1 1 2 4
Plynárenství 0 0 0 2 2
Technické kreslení 1 1 0 0 2
Základy elektrotechniky 3/1 0 0 0 3
Elektrické stroje a přístroje 0 1 1/1 1 3
Elektronika 0 1 2/1 1 4
Rozvod a užití elektrické energie 0 1 1 1 3
Automatizace 0 0 0 2 2
Elektrotechnologie 1 0 0 0 1
Seminář z matematiky 0 0 0 2 2
Odborný výcvik 6 12 12 6 36
Celkem 35 35 33 31 134

Uplatnění absolventa v praxi

Absolvent oboru MIEZ je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním, s maturitou a možností získání výučního listu Elektrikář. Získané vzdělání mu umožní uplatnit se především v povolání běžné instalatérské a elektrikářské profese, kde zvládá souběžně obě řemeslné činnosti a výhodně v jedné osobě je sdílí a uplatňuje.

Jeho specifické uplatnění vysoce hodnocené spočívá v činnostech, jako jsou:

 • technik kotelen a výtopen,
 • revizní technik kotlů, tepelných čerpadel, solárních systémů a fotovoltaik,
 • servisní technik pro oblasti ÚV,
 • revizní technik EL + plynu,
 • revizní technik strojů, hromosvodů, regulačních systémů aj.,
 • revizor spalinových cest,
 • montér klima zařízení, klimatizačních jednotek a rekuperace vzduchu,
 • montážní technik v nábytkářském sektoru při dopojování kuchyňského vybavení a zařízení,
 • projektant staveb (RD, BD, průmysl. hal, skladů, výměníků, bazénů, akvaparků aj.),
 • montér chytrých domů aj.
 • Získaným vzděláním má absolvent vytvořeny předpoklady i pro další vzdělávání vysokoškolského studia technického zaměření.

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

  ZVI, a.s., Jasenice 782, 755 01 Vsetín, http://www.zvi.cz

  Institut pro testování a certifikaci, a.s., třída Tomáše Bati 299, 763 02 Zlín, http://www.itczlin.cz