Informace o oboru

 • Kód oboru 65-42-M/02
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 4
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ano
 • Školné 2 150 Kč/měsíc
 • Přijímaných 60

Popis

Zajímáš se o cestování, poznávání nových zemí, máš zájem o studium jazyků, předmětů založených na cestovní ruch a předměty obchodně podnikatelské? Chceš si do budoucna zřídit cestovní kancelář, cestovní agenturu, pracovat v hotelu nebo ho řídit? Případně chceš pracovat v obchodně podnikatelských firmách či si firmu sám/a založit?

Pak je pro vás studium tohoto oboru velmi dobrou volbou. Obor je velmi atraktivní a je o něj stále velký zájem z důvodu široké uplatnitelnosti v praxi. Vyučujeme ho od založení školy v roce 1992.

Studijní obor je moderně koncipován, jeho obsah je neustále inovován na základě požadavků pracovního trhu. Zabraňuje se tím nejčastějšímu problému, který se vyskytuje u škol, a to učení poznatků, které současná praxe již překonala. Studium oboru je poměrně široce koncipováno, což poskytuje značnou výhodu v uplatnitelnosti na trhu práce. Součástí studia jsou tuzemské a zahraniční praxe, tuzemské a zahraniční exkurze.

Každý žák školy má možnost v průběhu studia složit státní zkoušku z cizího jazyka na naší škole, což mu usnadňuje přijetí na vysokou školu. Výuka odborných předmětů začíná již od prvního ročníku, na rozdíl od jiných škol podobného zaměření, kde velmi omezené odborné zaměření začíná až od 3. ročníku.  Již po dosažení 17. let mohou žáci odjíždět na tříměsíční zahraniční odbornou praxi do Německa, kde si žáci vydělají zajímavou finanční částku.

Po dovršení 18 let pak mohou odjet na čtyři měsíce do Švýcarska, Řecka, na Kanárské ostrovy případně do oblasti Costa Brava. Jsme škola odborně zaměřená na služby cestovního ruchu. Na rozdíl od jiných škol s řadou různorodých, vzájemně nesouvisejících studijních oborů, kde vyučující nemůže být odborník na různé studijní obory, jsou naši vyučující na tuto odbornost specializováni. Další naší výhodou je to, že jsme škola menší, rodinného typu, což znamená, že vyučující žáky velmi dobře znají na rozdíl od velkých škol, kde se žák stává anonymním a pouze jedním z mnoha.

Podmínky přijetí

Ukončení 9. ročníku ZŠ.

Zájemci jsou přijímáni bez školních přijímacích zkoušek. Jednotná přijímací zkouška je povinná ze zákona pro všechny.

Učební plány

Jedná se o čtyřleté studium, které je ukončeno maturitní zkouškou.  Vychází z rámcového vzdělávacího programu Cestovní ruch. Odborné předměty začínají již v prvním ročníku, další pak přibývají ve druhém a třetím ročníku.  Naučíte se komunikovat ve dvou světových jazycích, osvojíte si práci průvodce, naučíte se vytvářet animační programy, získáte kompletní vědomosti pro řízení cestovní kanceláře, vytváření zájezdů (včetně itinerářů a kalkulací) a seznámíte se se základy gastronomie.

Povinnou součástí studia je Právo v podnikání, Informační a komunikační technologie, Písemná komunikace, Ekonomie a Účetnictví. V průběhu studia absolvujete tuzemské praxe a tematické exkurze, které sami připravujete a průvodcujete. Máte možnost se účastnit zahraničních praxí a získat zajímavé finanční prostředky. Zahraniční praxe  v délce tří a čtyř měsíců žáci konají u našich partnerů v Německu, Švýcarsku a Řecku.

Profil absolventa

Absolvent ovládá:

 • organizaci, zabezpečení a poskytování jednotlivých služeb v cestovním ruchu
 • přípravu různých zájezdů pro klienty CK
 • vedení agendy CK za pomocí informačních technologií
 • přípravu a praktické provedení průvodcovských služeb
 • umí nabídnout a poskytovat služby ubytovací, stravovací
 • práci s počítačem, orientuje se v účetnictví a administrativě potřebné pro činnost CK a CA
 • hovoří dvěma světovými jazyky

Uplatnění absolventa:

 • ve všech službách cestovního ruchu např. jako pracovníci cestovních kanceláří, cestovních agentur, turistických informačních center, průvodci cestovního ruchu, delegáti pro různé oblasti
 • při výkonu ekonomických a provozně ekonomických činností v různých firmách v lázeňských, rekreačních, stravovacích a ubytovacích zařízeních
 • absolvent je schopen založit vlastní firmu a začít podnikat v cestovním ruchu

Úspěchy školy v tomto oboru

Úspěchy žáků v soutěžích naleznete na webových stránkách školy.

Spolupráce se sociálními partnery

Kontakt

Adresa školy

U Kantorka 406, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Ředitel školy

Ing. Jolana S. Marcondes

Telefon

571648007,571610730,603106528

Zřizovatel

Jiný

IČO

25364359

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Cestovní ruch

  BLOK, spol. s r.o., Nádražní 953, 68771 Bojkovice, http://www.blokbojkovice.cz

  Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., J. A . Bati 5520, 760 01 Zlín, http://www.vychodni-morava.cz