Informace o oboru

 • Kód oboru 65-42-M/02
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Maturita
 • Délka studia 5, 2
 • Forma studia Distanční
 • Stipendia Ano
 • Školné 30 000 Kč/rok
 • Přijímaných 10

Popis

Obor je zaměřen na přípravu středoškolsky vzdělaných odborníků v různých službách cestovního ruchu. Základem je studium odborných předmětů zaměřených na cestovní ruch. V rámci vzdělávání  konají  žáci odborné praxe jak v cestovních kancelářích a cestovních agenturách nebo informačních centrech, tak v hotelech a restauračních zařízeních. V průběhu studia se mohou zúčastnit tematických odborných exkurzí jak v ČR, tak v zahraničí.

Studium navštěvují ti, kteří absolvovali již jinou střední školu a mají na této škole maturitu. Obvykle už pracují a mají zájem si dodělat odborné vzdělání zaměřené na cestovní ruch. Jsou to většinou ekonomicky aktivní lidé nebo ženy na mateřské dovolené. Dvouleté studium je zakončeno maturitní zkouškou z odborných předmětů. Studium je organizováno formou samostudia, prostřednictvím e-learningu a individuálních konzultací s vyučujícími nebo prostřednictvím internetu.  Po nastudování učiva žák koná zkoušky z jednotlivých předmětů.

Podmínky přijetí

Maturitní zkouška v jiném oboru (2leté studium) nebo ukončení 9. ročníku ZŠ (5leté studium)

Zájemci jsou přijímáni bez školních přijímacích zkoušek. Jednotná přijímací zkouška je povinná ze zákona pro všechny.

Učební plány

Zeměpis cestovního ruchu, Služby cestovního ruchu, Průvodcovství a animace, Dějiny kultury, Wellness a lázeňství, Technika obsluhy a prodeje, Gastronomie, Komunikace ve službách, Písemná komunikace, Informační a komunikační technologie, Právo v podnikání, Ekonomika, Účetnictví,  Fiktivní firma.

Profil absolventa

Absolvent ovládá:

 • organizaci, zabezpečení a poskytování jednotlivých služeb v cestovním ruchu
 • přípravu různých zájezdů pro klienty CK
 • vedení agendy CK za pomoci informačních technologií
 • přípravu a praktické provedení průvodcovských služeb
 • umí nabídnout a poskytovat služby ubytovací, stravovací
 • práci s počítačem, orientuje se v účetnictví a administrativě potřebné pro činnost CK a CA

Uplatnění absolventa:

 • ve všech službách cestovního ruchu např. jako pracovníci cestovních kanceláří, cestovních agentur, turistických informačních center, průvodci cestovního ruchu, delegáti pro různé oblasti
 • při výkonu ekonomických a provozně ekonomických činností v různých firmách v lázeňských, rekreačních, stravovacích a ubytovacích zařízeních
 • absolvent je schopen založit vlastní firmu a začít podnikat v cestovním ruchu

Kontakt

Adresa školy

U Kantorka 406, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Ředitel školy

Ing. Jolana S. Marcondes

Telefon

571648007,571610730,603106528

Zřizovatel

Jiný

IČO

25364359

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Cestovní ruch

  BLOK, spol. s r.o., Nádražní 953, 68771 Bojkovice, http://www.blokbojkovice.cz

  Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o.p.s., J. A . Bati 5520, 760 01 Zlín, http://www.vychodni-morava.cz