Informace o oboru

 • Kód oboru 39-41-H/01
 • Období oboru 2025/2026
 • Ukončení studia Výuční list
 • Délka studia 3
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ano
 • Školné Ne
 • Přijímaných 10

Popis

​Absolvent(ka) oboru Malíř s uplatní v malířských a lakýrnických firmách, provádějících malířské, natěračské a dekoratérské práce v interiérech, tapetování, nátěry fasád a stavebních konstrukcí.

Obor je vhodný i pro dívky, v severských zemích se stal již téměř ženskou profesí. I u nás již vyučujeme malířky. Po vyučení možnost samostatně podnikat na živnostenský list. Podnikání v tomto oboru je nenáročné na vstupní investice. Může pokračovat na naší škole v nástavbovém studiu Stavební provoz.

Podmínky přijetí

​Na tříleté učební obory se přijímací zkoušky nekonají. Přihlášku je nutné opatřit potvrzením lékaře. Kritériem pro pořadí přijímaných žáků je zájem o obor a dále průměrný prospěch ze ZŠ.

Učební plány

​Výuka probíhá dle ŠVP 39-41-H/01 – Malíř​​​, lakýrník a dekoratér – Malířka, lakýrnice a dekoratérka.

Profil absolventa

 • ​Realizuje správné pracovní postupy
 • Umí připravit materiál, připravit povrch před vlastní malbou a nátěrem, opravit stávající malby a nátěry
 • Ovládá malířské a natěračské techniky, nápisy jednoduchými druhy písma, napodobování dřev, aplikace vzorů na různé druhy podkladů – šablonování,válečkování atd.
 • Umí zhotovit plastické nátěry a linkrusty,vytírané a škrobové nátěry
 • Naučí se řešit barevnost interiérů

Úspěchy školy v tomto oboru

​Žáci se zúčastňují soutěží v odborných dovednostech a znalostech, kde porovnávají své znalosti a dovednosti s žáky jiných škol. Pravidelně se umisťují na předních místech na krajské i celorepublikové úrovni. Aktuální úspěchy našich malířů si můžete prohlédnout na internetových stránkách naší školy.

Spolupráce se sociálními partnery

​Škola spolupracuje s místními firmami v oboru i v rámci celé republiky. Žáci absolvují řadu přednášek a prezentací odborných firem. S odbornými firmami svého oboru se seznamují také na exkurzích.

Odborná praxe probíhá v 1. ročníku v našich  dílnách. V dalších ročnících již pracují přímo na stavbách pod dohledem našich odborných učitelů a instruktorů firem, aby po vyučení byli připraveni na reálné prostředí, ve kterém budou po škole pracovat nebo i podnikat.

Kontakt

Adresa školy

Máchova 628/10, 757 01 Valašské Meziříčí

Ředitel školy

Ing. Jindra Mikuláštíková MBA

Telefon

571 751 011

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

00843491

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Malíř a lakýrník

  ZVI, a.s., Jasenice 782, 755 01 Vsetín, http://www.zvi.cz

  Institut pro testování a certifikaci, a.s., třída Tomáše Bati 299, 763 02 Zlín, http://www.itczlin.cz