Malíř a lakýrník – dekoratér

Informace o oboru

 • Kód oboru 39-41-H/01
 • Období oboru 2024/2025
 • Ukončení studia Výuční list
 • Délka studia 3
 • Forma studia Denní
 • Stipendia Ano
 • Školné Ne
 • Přijímaných 12

Popis

​Absolventi získají během studia znalosti a zručnosti malířských prací v interiérech, ovládají  nátěry fasád a stavebních konstrukcí, zhotovování nápisů jednoduchými druhy písma, tapetování, aplikaci nátěrových hmot nátěrem a stříkáním.

Podmínky přijetí

​Ukončení povinné školní docházky

Zdravotní způsobilost potvrzena lékařem

Učební plány​

Profil absolventa

​Absolvent je připraven na výkon malířského řemesla. Dovede volit a připravit vhodný materiál s ohledem na podklad a účel nátěru, prostředí a estetická hlediska. Umí posoudit připravenost pracoviště a zvolit vhodný technologický postup.

Získá středoškolské odborné vzdělání v oboru

 • Dovede připravit  potřebné nářadí, pracovní pomůcky a přístroje pro dekorativní techniku
 • Samostatně volí a připravuje vhodný materiál s ohledem na podklad a účel provedení práce, estetické hledisko.
 • Zvládne zpracovat podklady pro stanovení ceny práce včetně materiálu.
 • Dovede posoudit kvalitu provedené práce a provést případné opravy.
 • Může samostatně podnikat na Živnostenský list.
 • Má možnost pokračovat v nástavbovém studiu, ukončeném maturitní zkouškou.

Úspěchy školy v tomto oboru

1. místo v Krajské soutěži odborných dovedností žáků oboru Malíř.

Spolupráce se sociálními partnery

​Škola spolupracuje se stavebními firmami Zlínského kraje a velmi dobře se též rozvíjí spolupráce s Cechem malířů a lakýrníků ČR.

Kontakt

Adresa školy

Svat. Čecha 1110, 688 01 Uherský Brod

Ředitel školy

Ing. Jiří Polanský

E-mail

sou@sou-ub.cz

Telefon

572 613 133

Zřizovatel

Zlínský kraj

IČO

00055107

Možnosti uplatnění ve firmách Zlínského kraje

 • Malíř a lakýrník

  ZVI, a.s., Jasenice 782, 755 01 Vsetín, http://www.zvi.cz

  Institut pro testování a certifikaci, a.s., třída Tomáše Bati 299, 763 02 Zlín, http://www.itczlin.cz